Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Energiek Zwartewaterland officieel van start

Geplaatst op: 13 augustus 2018

Energiek Zwartewaterland is afgelopen week officieel opgericht. De notariële akte is opgesteld en de coöperatieve vereniging is ingeschreven in het Handelsregister. Hiermee is een basis gelegd voor het opzetten van meerdere duurzame energieprojecten in alle kernen van Zwartewaterland. Het bestuur staat in de startblokken om hiermee aan de gang te gaan en roept inwoners, organisaties en bedrijven op mee te doen.

Energiek Zwartewaterland is een burgerinitiatief van en voor Zwartewaterlanders. Zij wil samen met de inwoners, lokale organisaties en bedrijven stappen zetten naar een energieneutraal Zwartewaterland. Het afgelopen half jaar zijn door een initiatiefgroep de nodige voorbereidende activiteiten georganiseerd om toe te werken naar de officiële oprichting. Daarbij is gebruik gemaakt van de betrokken en deskundige ondersteuning van de gemeente, Natuur & Milieu Overijssel en de InitiatievenMakelaars Overijssel.

In april heeft de initiatiefgroep 2 inwonersbijeenkomsten georganiseerd om de wensen en behoeften in kaart te brengen. Op basis daarvan heeft het nieuwe bestuur drie doelstellingen vastgesteld die bijdragen aan een duurzamer en uiteindelijk energieneutraal Zwartewaterland.

De eerste is het realiseren van collectieve zonnestroomprojecten op daken van bedrijven en organisaties. De energiecoöperatie maakt afspraken met de pandeigenaar, laat de zonnepanelen aanleggen, exploiteert de installatie en levert de stroom aan het net. Inwoners van Zwartewaterland kunnen lid worden van de coöperatie en voor een aantal zonnepanelen deelnemen in zo’n project. Doordat gebruik wordt gemaakt van de landelijke Postcoderoosregeling kunnen zij de stroom met korting afnemen. Goedkoper dan het normale tarief en nog lokaal duurzaam ook.

Het tweede doel is om per wijk gezamenlijk met wijkbewoners te werken aan verduurzaming van de wijk en de woningen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de organisatie Buurkracht die hiervoor speciaal is opgericht en veel ervaring heeft. Vanuit enkele wijken is hiervoor al belangstelling getoond.

Het derde spoor is het informeren en stimuleren van alle inwoners op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Er zijn veel mogelijkheden en ook enkele subsidies, maar onbekend maakt onbemind. In samenwerking met het energieloket van de gemeente en het bedrijfsleven worden informatiebijeenkomsten en energie-bespaarmarkten georganiseerd. De eerste energie-bespaarmarkt in Hasselt was een succes en komend najaar zullen deze samen met de genoemde partners ook in Genemuiden en Zwartsluis georganiseerd worden.

Een grote wens van het bestuur is dat begin 2019 het eerste zonnestroomproject op een flink dak wordt gerealiseerd. Daarvoor is de energiecoöperatie al in overleg met enkele pandeigenaren. De overtuiging van het bestuur dat als het eerste ‘schaap over de dam’ is er meerdere zullen volgen. Daarom komt de energiecoöperatie graag in contact met ondernemers of andere pandeigenaren die open staan voor een zonnestroomproject op hun dak. Ook andere belangstellenden die een bijdrage willen leveren aan een energieneutraal Zwartewaterland (bijvoorbeeld in een werkgroep) kunnen contact opnemen via het nieuwe e-mailadres: info@energiek-zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500