Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Eerste bewoners Binnenlanden-West gaan verhuizen

Geplaatst op: 28 mei 2019

Na alle commotie rond de aangekondigde sloop van achttien woningen werd het stil rond Binnenlanden-West. Toch wordt nog steeds volop gewerkt aan de ontwikkeling van de wijk. De eerste twee bewoners hebben ondertussen een andere woning geaccepteerd, vertelt Janneke Nijholt van Wetland Wonen.

“Vanaf begin maart hebben we voor de bewoners van de achttien te slopen woningen leegkomende woningen in Genemuiden vrijgehouden. Deze hebben we half mei aangeboden. Twee van de achttien bewoners willen naar een van die woningen verhuizen”, aldus Nijholt. De andere lege woningen komen weer vrij voor andere woningzoekenden.

Ondertussen voert Wetland Wonen opnieuw persoonlijke gesprekken met de betrokken Genemuidenaren. “Begin mei hebben we hen geïnformeerd over het definitieve sloopbesluit en de vervolgstappen.  Nu spreken we over de woonwensen en hun beleving van het proces. Ook maken we afspraken met bewoners over zaken die ze aan hun woning hebben verbeterd”, aldus Nijholt.

Volgens haar heeft Wetland Wonen goed contact met de bewoners. “Een aantal mensen is nog steeds tegen sloop en het idee is natuurlijk nog steeds voor niemand prettig. Maar we hebben goed contact met alle bewoners en het actiecomité. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden”, zegt Nijholt.

Volgens haar is er ook wel interesse voor terugkeer in de nieuwbouw die gaat verrijzen. “Maar we merken dat mensen het lastig vinden dat ze nog niet precies weten wat er terug wordt gebouwd. Daardoor kunnen ze nog niet besluiten of ze willen terugkeren of niet.” Wetland Wonen hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven over de concrete plannen. “We verwachten daar na de zomer mee verder te kunnen. We hebben al aangegeven dat we de nieuwbouw samen met bewoners en omwonenden vorm willen geven. Dat proces bereiden we nu intern voor.”

Intussen gaat Wetland Wonen in fasen verder met de andere 126 woningen in de wijk. “In september starten we met de eerste variant. Hiervoor zijn bijna alle huisbezoeken afgerond. De overige twee varianten vragen meer uitwerking. Daarom starten de huisbezoeken daarover later, na de zomer. Hiervoor hebben we onder bewoners een oproep gedaan om mee te denken over de uitwerking van de kozijnen en gevels. We hebben nog maar weinig aanmeldingen ontvangen. We zullen daarom in de volgende nieuwsbrief over het wijkplan, die in juni verschijnt, een nieuwe oproep doen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500