Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Hoop of valse hoop (ingezonden brief)

Geplaatst op: 7 juli 2019

In de gemeenteraad van Zwartewaterland is vrijwel iedere uitbreiding van de het bedrijventerrein een hamerstuk. Sommige politieke partijen roepen nog wel even dat ze het een moeilijke kwestie vinden maar feitelijk bouwen ze rustig verder aan de industrialisering van de gemeente. Zo is Zwartewaterland al lang geen plattelandsgemeente meer, maar een industrieel bolwerk. Hiermee zijn alle politieke partijen die pleiten voor het behoud en versterken van de groene ruimte ongeloofwaardig. 

Toch zit er een groot verschil in de benadering van onze gemeenteraad en de benadering van dergelijke uitbreidingsplannen op provinciaal en landelijk niveau. De provincie heeft aan de uitbreidingsplannen bijna onhaalbare eisen gesteld. De landelijke overheid zit vast aan de uitspraak van de Raad van State als het gaat om de PAS (Programma  Aanpak Stikstof). Minister Schouten geeft momenteel zelfs leiding aan een omvangrijk crisisteam om toch nog enkele uitbreidingsplannen te kunnen realiseren. Overal staan alle lichten op rood.

Niettemin denkt de gemeente Zwartewaterland de lichten op groen te moeten zetten. Bij veel ondernemers met uitbreidingsplannen klinkt dat als muziek in de oren. Toch weet ik zeker dat het nog lang geen gelopen race is. Probeer maar eens als ondernemer aan te tonen dat je veel meer gaat produceren en transporteren terwijl de milieubelasting (emissies naar lucht, bodem en water) juist fors omlaag gaat. Het is een beetje het verhaal van een boer die meer koeien wil gaan melken en juist minder ammoniak, methaan en stikstof wil produceren. Vooral de uitbreidingsplannen in de nabijheid van Natura-2000-gebieden zullen snel sneuvelen. Dat geldt voor boeren en alle andere ondernemers.

Daarnaast heb ik in een heel vroeg stadium al eens 256 aandachtspunten meegegeven aan de plannenmakers die zich in de gemeente bezig houden met de uitbreidingen van het bedrijventerrein. Deze punten zijn moeiteloos om te zetten in bezwaren (bezwaarschriften).  Het behandelen van dergelijke punten zal onder normale rechtstatelijke omstandigheden jaren duren. Zo is er toch nog een beetje hoop voor de biodiversiteit in Zwartewaterland. Zo is er toch nog een beetje hoop voor de gruttokuikens, kievitsbloemen en de zwarte sterns. Zo is er toch nog een beetje hoop voor jonge plattelandsondernemers. Valse hoop? De tijd zal het leren.

Cor Pierik

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500