Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 november 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente verder in actie tegen laaggeletterdheid

Geplaatst op: 2 december 2019

In de gemeente Zwartewaterland is naar schatting 1 op de 9 volwassenen laaggeletterd. Dit betekent dat zij moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of werken met een computer. Dat kan gevolgen hebben voor het leven van deze inwoners. In november 2018 heeft het college van Zwartewaterland de Notitie Laaggeletterdheid vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente laaggeletterdheid wil verminderen en voorkomen. Nu, een jaar later, is het college geïnformeerd over de voortgang. Het college is positief over wat er al is bereikt.

Wethouder Gerrit Knol: “Als je niet goed kunt lezen en schrijven, wil je dat het liefst voor je omgeving verbergen. Maar ondertussen is het lastig om een baan te vinden of om je geldzaken op orde te houden. En dus vind ik het belangrijk dat wij zoveel mogelijk laaggeletterden in beeld krijgen. We kunnen hen dan helpen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen.”

Aandacht voor het herkennen van laaggeletterdheid

In 2019 heeft de gemeente op verschillende manieren aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Zo is de herkenningswijzer uitgedeeld aan inwoners die in het gemeentehuis kwamen. De herkenningswijzer bevat tips voor het herkennen van laaggeletterdheid in je omgeving. Ook is extra aandacht gevraagd voor taalactiviteiten in de bibliotheken. Dit gebeurde vooral in de week van de alfabetisering, van 9 t/m 15 september.

Om meer laaggeletterden te vinden is in 2019 de taalmeter ingevoerd. Deze taaltest wordt onder meer ingezet bij uitkeringsgerechtigden met Nederlands als moedertaal en met een opleidingsniveau onder MBO 3. In 2019 is bij ongeveer de helft van deze groep daadwerkelijk laaggeletterdheid geconstateerd. Deze personen hebben we een aanbod gedaan voor een passende taalcursus.

De samenwerking tussen partners versterken

Taalopleidingen moeten voor iedereen bereikbaar zijn en aansluiten bij de vraag van de inwoners. De gemeente werkt hierin samen met de bibliotheek, het Taalpunt, ROC Deltion en In Balans. In 2019 is schuldhulpverlening ook aangesloten. Een coördinator van taalpunt bekijkt samen met de klant welke taalcursus voor hem of haar het meest geschikt is. Knol: “Deze samenwerking willen we graag nog verder uitbouwen. Uiteindelijk willen we graag toe naar een soort ‘Taalhuis’, van waaruit het totale taalcursusaanbod gecoördineerd wordt”

Naast het cursusaanbod voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn er activiteiten gestart voor mensen die problemen hebben met het gebruik van computer en internet. Knol: “Bibliotheek Zwartewaterland biedt hiervoor de cursussen ‘Klik & Tik’ en ‘Digisterker’ aan. Verder zijn we gestart met een wekelijkse taalmorgen in de bibliotheek in Hasselt. Deze ochtenden zijn bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om actief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Je maakt kennis met andere culturen en talen onder het genot van een kop koffie of thee. Er is veel belangstelling voor deze informele activiteiten. Het zou mooi zijn wanneer we dit in de toekomst ook in de andere kernen kunnen organiseren.”

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500