Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Honden en muizen tasten dijken aan

Geplaatst op: 18 december 2019

De resultaten van de dijkinspectie van Waterschap Drent Overijsselse Delta (WDODelta) laten een toename zien van schades door muizen. Ook zijn er meer locaties met graafschades door honden. Schades door de droogte van de afgelopen twee zomers zijn aan het herstellen. Dit komt door de regen van de afgelopen periode.

De schade door muizen beperkt zich tot de bovenste laag van de dijk. Ze graven holletjes en vreten de wortels van de grasmat op. Het aantal graafschades door honden is net als voorgaande jaren gestegen. Dit keer met 22 in getal. Medewerkers van het waterschap spreken hondenbezitters erop aan en leggen de nadelige gevolgen uit.

‘Doorgezaaid’

Door de regen in de afgelopen periode is goed te zien dat de droogteschades aan de dijken zich  herstellen. Toch zijn ze nog wel zichtbaar. Vooral op de zanddijken langs de Vecht had de grasmat het moeilijk en ontstonden er kale dorre plekken. Daarom zijn deze locaties in september opnieuw ‘doorgezaaid’. Het aantal rijspoorschades en percelen met te lang gewas op de dijk zijn toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Door het groeizame weer van het najaar kreeg het gewas nog een extra groeispurt. Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden.

Door de natte weersomstandigheden ontstaan er ook eerder rijspoorschades op de dijk. Tot slot is de dalende trend in graafschades door muskusratten ook nu weer te zien. Deze namen af tot slechts 27 stuks. Speciaal aandachtspunt van deze controleronde was het inventariseren van houtbeplanting en opkomende loten die kunnen uitgroeien tot bomen of struiken. Deze groeien spontaan en zijn inmiddels op 225 plekken verwijderd.

Dijkenpleister

Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater. Hierbij valt onder andere te denken aan het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken. Dijkinspecteurs van het waterschap controleren ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. Zo kunnen ze in goede conditie worden gehouden.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500