Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Organisaties gaan voor optimale ontwikkeling kinderen

Geplaatst op: 27 februari 2020

De gemeente Zwartewaterland, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp ondertekenden woensdag de ambitieovereenkomst ‘Verbinding onderwijs en jeugdhulp’ tijdens een bijeenkomst in de Streukeler Veste. De partijen spreken met het ondertekenen van de overeenkomst uit dat zij zich inzetten om de ambitie ‘samen voor optimale ontwikkeling van onze kinderen’ waar te maken.

In juni 2019 ging de gemeenteraad van Zwartewaterland akkoord met het nieuwe Onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. In het Onderwijskansenbeleid staat dat de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp moet worden versterkt. In de afgelopen maanden hebben partijen als de GGD, MEE IJsseloevers, schoolbesturen en De Kern gekeken hoe deze verbinding vorm kan krijgen. De ondertekening van de ambitieovereenkomst is het eerste resultaat van deze verkenning.

Kennis delen helpt bij vroegtijdige signalering van problemen

Wethouder Maarten Slingerland: “Tijdens de eerste verkenning werd al duidelijk dat de verschillende partijen over veel kennis beschikken, maar deze kennis nog niet altijd met elkaar delen. Het komt in de praktijk voor dat kinderen te laat worden besproken in een zorgteam. Hierdoor is soms de inzet van zwaardere hulp nodig. Als onderwijs én jeugdhulp een compleet beeld hebben van de situatie waarin een kind zich bevindt, helpt dat om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.”

Nu de overeenkomst is ondertekend, gaan de partijen onderzoeken wat zij verder kunnen verbeteren in de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld in de werkprocessen of de vernieuwing van producten. Doel is een duurzame verbinding, waarbij de partijen gebruik maken van elkaars expertise. Bij het zoeken naar oplossingen staat het welzijn van het kind of de jongere vanzelfsprekend centraal.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500