Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ondernemers vinden het in Genemuiden

Geplaatst op: 6 maart 2020

Bij De Kaaihof was de eerste Algemene Leden Vergadering plaats van de ondernemers uit de kernzone van Genemuiden. Met een nieuwe naam en een fris modern logo trapten de ondernemers zo een nieuwe periode van samenwerking af.

Het was ook de avond waarop in een aparte korte vergadering afscheid werd genomen van de MVG als middenstandsvereniging. De leden namen, in lijn met de plannen, het besluit om de vereniging op te heffen om zo plaats te maken voor de nieuwe vereniging onder de naam Genemuider Ondernemers Vereniging.

Dat besluit luidde daadwerkelijk een nieuwe fase van samenwerking in, waarbij alle ondernemers uit de kernzone meedoen en meebetalen aan het Ondernemersfonds, van waaruit de profilering van Genemuiden en diverse activiteiten gericht op de consument en de versterking van de economie in de kernzone worden gefinancierd.

Het beeldmerk ‘Je vindt het in Genemuiden’ zal in de komende tijd verder in de markt worden gezet. Ook werd op de bijeenkomst duidelijk dat er ook extra aandacht zal worden gegeven aan kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen de verschillende ondernemers.

Nieuw gekozen bestuurslid Anneke van Dijk, die de portefeuille Activiteiten voor haar rekening zal nemen, benadrukte verder dat de focus dit jaar ook extra gericht zal worden op het aantrekken van de samenwerking met diverse andere organisatoren. Samen zijn we sterker is daarbij het motto.

De projectgroep Ondernemersfonds heeft in nauwe samenwerking met het, nu afgetreden, MVG bestuur veel werk verzet om een evenwichtige groep nieuwe bestuursleden voor te stellen. Daarbij is zowel gekeken naar de verdeling over retail, horeca en zakelijke dienstverlening, maar ook naar de verschillende vestigingsplekken binnen de kernzone, zoals Klaas Fuitestraat en Prinses Irenestraat.

Onder applaus van de ruim 50 aanwezige ondernemers werden de volgende personen benoemd in het nieuwe bestuur van de vereniging GOV en de stichting Ondernemersfonds:

Egbert Brouwer (Pand 21), Carla Vinke (Geuren & Kleuren), Sandra Bijsterbosch (SB Administratie), Anneke van Dijk (Vivaldi), Gert-Jan Bakker (Kwalitaria), Bart Knap (AH) en Jan Breman (De Sokkensolder). De heren Brouwer (voorzitter) en Breman hebben aangegeven hun functie gedurende dit jaar nog te zullen overdragen aan opvolgers. Het bestuur zal actief in gesprek gaan met kandidaten voor deze posten alsmede het werven van ondernemers voor diverse commissies.

Tijdens de bijeenkomst zijn Arianne van der Vinne, Josita van de Wetering, Martinus van de Weg en Jan van Dalfsen als jarenlange actieve afzwaaiende bestuurders van de MVG nog even in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de collectieve belangen van alle ondernemers.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500