Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
4 oktober 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Reevesluis officieel geopend door minister Barbara Visser

Geplaatst op: 4 oktober 2021

Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 oktober het Reevesluiscomplex bij Dronten officieel geopend. De Reevesluis is klaar en overgedragen aan Rijkswaterstaat. Een belangrijke mijlpaal. Sinds 2015 is er hard gewerkt om de regio IJsseldelta waterveiliger te maken. Met de opening van het Reevediep door Koning Willem-Alexander op 14 maart 2019 werd de eerste fase van het IJsseldelta Programma, onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier, afgesloten. In de afgelopen jaren is doorgewerkt aan de Reevesluis, die nu officieel geopend is.

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en Reevedam. Eerst worden nog de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd. In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer. Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta. ,, Het Nederlandse IJsselmeergebied is een uniek samenspel van water en land. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop we deze delta inrichten,’’ zegt minister Barbara Visser. ,,Ik ben trots dat ik vandaag de Reevesluis officieel heb mogen openen. Daarmee zetten we opnieuw  een belangrijke stap in het werken aan waterveiligheid in de IJsseldelta.’’

Het Reevesluiscomplex is gereed

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. In de afgelopen jaren is er volop gebouwd aan de Reevesluis door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken.

Onderdeel van het IJsseldelta Programma

De Reevesluis is een van de projecten van het IJsseldelta Programma. In dit programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Met de opening van het Reevediep door Koning Willem-Alexander op 14 maart 2019 is het programma Ruimte voor de Rivier en de eerste fase van IJsseldelta afgerond. Vervolgens is de tweede fase gestart welke bestaat uit vier projecten: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. De Reevesluis en Drontermeerdijk zijn gereed. Tot eind 2022 wordt er nog doorgewerkt aan de projecten N307 Roggebot-Kampen en de recreatieterreinen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500