Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ds. De Braak: ‘Eerst iets uitproberen en dan pas beoordelen’

Geplaatst op: 22 januari 2022

Dominee A. (Arend) de Braak vertrekt naar Friesland. Althans, gedeeltelijk. De predikant binnen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt blijft vooralsnog ook verbonden aan de 700-zielen tellende gemeente van Kadoelen. “Ik zie er naar uit om in Franeker te mogen dienen, maar vind het wel moeilijk dat ik minder tijd heb voor de kerk in Sint Jansklooster”, zegt De Braak.

‘Vrijgemaakte bolwerken’ zijn De Braak niet vreemd. In 2014 nam hij afscheid van de GKv in Heemse. Een gemeente van ruim 2000 zielen in de buurt van Hardenberg. “We kwamen hier wonen in de tijd van het Corso, voor onze zeven kinderen gelijk een fijne binnenkomer. Ik voelde me al snel thuis hier, vooral omdat het haalbaar bleek (bijna) alle gemeenteleden van Kadoelen te leren kennen. Ik weet hier wie ik voor me heb op zondag, dat was bij mijn vorige gemeente wel anders. Daarnaast bleken de mensen hier harde werkers, zijn ze zelfredzaam en heeft men een no-nonsense cultuur. Dat sprak mij aan!”

De GKv van Sint Jansklooster, in de volksmond ook wel ‘het stadion van Kadoelen’ genoemd, was voor de komst van De Braak een behoudende gemeenschap. Daar is de afgelopen jaren enige verandering in gekomen en dat beseft de predikant zelf ook: “Ik heb de gemeente willen laten zien dat niet alles wat nieuw is per definitie verkeerd is. Ik denk dat wij als kerk bepaalde ontwikkelingen van verschillende kanten zijn gaan bezien. Kerkgangers waren gewend om iets te doen ‘omdat het altijd zo ging’. Ik stond altijd open voor meningen van andersdenkenden. Voor mij is niet een mening of standpunt bepalend, maar de argumenten. Als iemand Bijbels kan beargumenteren waarom iets wel of niet kan, waardeer ik dat ten zeerste. Ook wanneer iemand met een voorstel komt dat tot dan toe niet gebruikelijk was binnen onze kerk.”

Een voorbeeld van verandering is bijvoorbeeld de kwestie van de vrouw in het ambt. Het afgelopen jaar zijn de eerste vrouwelijke diakenen benoemd. Verder kwam er meer ruimte voor Opwekkingsliederen. Ondanks dat hij het oprecht jammer vindt, dat sommige gemeenteleden zich lieten overschrijven naar de CGK, denkt De Braak dat deze veranderingen goed zijn geweest voor de GKv van Kadoelen: “Ik zie dat er een opener klimaat is ontstaan waardoor jonge gezinnen zich meer thuis voelen in de kerk. Ook ventileren meer mensen hun mening binnen de gemeente, dat vind ik een flinke vooruitgang.”

Dat er binnen de GKv de afgelopen jaren veranderingen hebben plaatsgevonden, wil volgens De Braak niet zeggen dat het er is doorgeduwd. “Persoonlijk vind ik dat je iets eerst moet uitproberen en dan moet toetsen aan de kerkelijke maatstaf. Wij zijn in de gereformeerde kringen vaak gewend om iets al af te keuren voordat we eraan geproefd hebben. In Gods Woord staat geschreven: ‘onderzoek alles en behoud het goede’ en dan gaat het over uitingen van de Geest die door middel van mensen spreekt. Daarna moest het getoetst worden. Maar dan was het al wel uitgesproken dus. Mutatis mutandis mag je voor wat betreft nieuwe liederen ook zeggen: eerlijk uitproberen en dan je oordeel samen geven. Als je die werkwijze hanteert kun je, met de Bijbel in de hand, dichter bij elkaar komen.”

Als dominee is hij in de afgelopen dertig jaar ook veranderd: “Ik probeer zo te preken dat wij onze geloofskeuzes ook kunnen verantwoorden en overdragen aan anderen. Ik heb mijn preek voor zondag al voorbereid, maar anders zou ik misschien wel het schandaal rondom The Voice betrekken in de dienst. Gods Woord en Zijn geboden zijn zo actueel: God vraagt respect voor de ander, en verbiedt elke vorm van overspel of het benadelen van een ander, op welke manier dan ook. Zijn geboden bieden prachtige handvaten voor een gesprek bij dit lastige en actuele onderwerp.”

Over ruim een week hoopt Arend de Braak zijn intrede te doen in Franeker. Daar zijn de CGK en de GKv gefuseerd tot de CGKV. “De eerste gemeente in Friesland die een dominee voor 0,5 fte zochten. Ik heb al in Drenthe, Overijssel en Groningen gestaan, dus het leek mij mooi om ook in Friesland als predikant te mogen dienen. Ik spreek ook Fries, geleerd in mijn verkeringstijd.”

De Braak en zijn vrouw lieten vorig jaar een huis bouwen in Nijeveen. Het dorp ligt dichtbij de snelweg A32 en de plannen om een of meerdere gemeenten in Friesland te gaan dienen waren er op dat moment al. Nijeveen leek hem daarom een praktische locatie. De helft van de week zal de dominee in Franeker gaan werken en de andere helft van de week dient hij in Sint Jansklooster. Mogelijk gaat De Braak zijn andere 0,5 fte ook volmaken in een andere Friese kerk, maar het is volgens hem ook goed denkbaar dat hij gedeeltelijk op Kadoelen blijft preken. “Uiteindelijk zal God bepalen waar ik in de toekomst mag gaan dienen”, zegt hij overtuigd.

De predikant heeft zin in zijn nieuwe uitdaging: “Het is een gemeente met 180 zielen en het kerkgebouw bevindt zich in het centrum. Ik hoop de deuren daar regelmatig te kunnen openen voor winkelend publiek zodat ik ze een kop koffie kan aanbieden. Ik hoop er mooie en evangeliserende gesprekken te mogen voeren. Daarnaast ben ik van plan om tijdens de Eredienst ruimte te creëren voor vragen, waar ik op in kan gaan. Het geloof verantwoorden vind ik erg belangrijk, ook voor mensen die (nog) geen lid van de kerkgemeenschap zijn. Ik ben benieuwd hoe we daar als kerk invulling aan kunnen geven. Toch vind ik het wel lastig nu minder tijd door te brengen in Kadoelen. Want de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Sint Jansklooster heeft in de afgelopen jaren mijn hart gestolen.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500