Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat als de VVD het voor het zeggen heeft?

Geplaatst op: 19 februari 2022

Zwartewaterlanders kleuren half maart een vakje rood achter een van de zes politieke partijen. In de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen presenteren de partijen hun verkiezingsprogramma. Deze site scant die op zoek naar opvallende plannen en voorstellen. Vandaag ‘Lokaal Betrokken’ van de VVD, de partij die het de laatste periodes met een luttele raadszetel moet doen.

En die plek neemt ondernemer John Smits al jarenlang in. De geboren Brabander was in het zuiden van het land al eens wethouder en meldde zich in Zwartewaterland bij de VVD. Hij hoopt ongetwijfeld dat hij in de volgende raadsperiode een liberale collega naast zich heeft zitten. Dat kan de jonge Hasselter Simon Tol zijn of de politieke debutant Corné Schaart. De politieman heeft bestuurservaring bij de Oranjevereniging van Zwartsluis en hoopt ongetwijfeld dat zijn netwerk een kruisje achter zijn naam zet.

Mogelijkheden voor zeteluitbreiding liggen er wellicht ook wel. Gemeentebelangen doet immers niet mee aan de verkiezingen en het is afwachten of BGZ het succes van vier jaar terug een vervolg weet te geven. Partijen zoals CDA, PvdA en ChristenUnie moeten bovendien maar zien wat de strubbelingen in de landelijke politiek voor effect op het stemgedrag in Zwartewaterland hebben. Al geldt dat natuurlijk net zo goed voor de lokale vrienden van Mark Rutte. Desondanks hoopt de VVD op een goed resultaat.

Die ambitie heeft niet geleid tot een buitengewoon uitputtend verkiezingsprogramma. ‘Lokaal Betrokken’ haalt het in omvang bepaald niet bij de boekwerken van PvdA, SGP en ChristenUnie. Met een positieve bril zou je het VVD-werk een ‘verkiezingsprogramma op hoofdlijnen’ kunnen noemen. De partij ziet in ieder geval een gemeente met ‘fantastische kernen en een prachtig buitengebied met volop kansen’.

“Wij willen een gemeente die zich inspant voor jou. Die zorgt voor een prettige woonomgeving met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn en die wateroverlast zoveel mogelijk vermindert. Een gemeente die zorgt voor veilige kruispunten waardoor onze kinderen veilig naar school kunnen. Maar ook een gemeente die durft na te denken over de lange termijn. En een gemeente die naar je luistert en jou mee laat denken”, schrijft Smits in zijn voorwoord.

Hij zegt dat het programma uitgaat van ‘liberale waarden’ en beschrijft vervolgens kort vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Daarna somt de VVD nog een aantal plannen op die te maken hebben met ‘prettig en betaalbaar wonen’, ‘veiligheid’, ‘bruisende samenleving’ en ‘slim en duurzaam groen’.

Dat laatste betekent wat de liberalen betreft geen gasloos bouwen of windmolens. Zonneparken moeten er vooral komen in combinatie met tuinbouw. Wel pleit de VVD voor een regionaal energiefonds.

De bruisende samenleving van de VVD staat in contrast met de denkbeelden van de SGP. Als een ondernemer dat wil, moet die een ontheffing kunnen krijgen voor de zondagsrust. Sowieso wil de VVD een gemeente die eerder kiest voor ‘ja, mits’ dan ‘nee’. Zo zou Zwartewaterland moeten onderzoeken of verenigingen vrijgesteld kunnen worden van lokale belastingen, zodat ze meer ruimte overhouden voor het organiseren van activiteiten. Die mogen wat de VVD betreft vaker in de muziekkoepels van Hasselt en Zwartsluis plaatsvinden.

Verder ziet de VVD kansen voor meer vervoer over water, zodat inwoners makkelijker van de ene kern naar de andere kunnen, ook in de avonduren. Dat scheelt ook weer wegverkeer. De VVD ziet doorgaand vrachtverkeer wat dat betreft liever niet in de kernen en in de wijken moet 30 kilometer de standaard zijn. Op verzoek van bewoners kunnen drempels en andere maatregelen daarbij helpen. Van mobiele camera’s op locaties waar overlast is, maakt de partij geen probleem.

Tenslotte denkt ook de VVD na over woningbouwplannen. Mogelijkheden zien de liberalen bij de voetbalvelden van Zwartsluis en tussen Randweg en zwembad in Genemuiden. Bovendien sluit de VVD uitbreiding van Om de Weede, Barsbeek en Tag bepaald niet uit. Wellicht is daar dan ruimte voor tiny houses en woongemeenschappen, waarvoor de partij kansen ziet in Zwartewaterland.

De eerste zorg van de VVD is tot die tijd ongetwijfeld het uitbreiden van het tot dusver povere zetelaantal.

 

 

Gepubliceerd door Bas Jansen
Van Dijk Containers 500