Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Marco van der Vegte kandidaat-wethouder namens het CDA

Geplaatst op: 9 maart 2022

Als het CDA na de verkiezingen onderdeel is van de gesprekken tot het komen van een coalitie, dan schuift de partij de Mastenbroeker Marco van der Vegte naar voren als kandidaat wethouder. 

De 57-jarige Van der Vegte is een bekend gezicht in het buitengebied van Zwartewaterland. Hij was vanuit zijn rol als voorzitter van Polderbelangen Mastenbroek nauw betrokken bij projecten als Belvedere Mastenbroek en daarna de totstandkoming van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Bestuurlijke ervaring deed hij op bij de Rabobank en Zorgcoöperatie Klaver4You. Daarnaast was hij van 2011 tot 2019 voor het CDA lid van Provinciale Staten van Overijssel. Momenteel maakt hij deel uit van de Raad van Beheer van Rouveen Kaasspecialiteiten en is ook betrokken bij de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. Marco is getrouwd met Elly en ze hebben 3 kinderen. Hun jongste zoon heeft belangstelling om het melkveehouderijbedrijf voort te zetten, hij zal dan de 7e generatie zijn die op deze plek het stokje overneemt.

“De gemeenschap in Zwartewaterland staat voor grote uitdagingen in het binnen- en buitengebied: stikstof, woningbouw, ruimte voor industrie, energieopwekking, veenweidebodemdaling, CO2-uitstoot, recreatie en natuurontwikkeling. Deze uitdagingen vragen om oplossingen die gedragen worden door de inwoners van onze gemeente. Samen moeten we de keuzes maken waarbij ons doel moet zijn een prettig woon- en werkklimaat in Zwartewaterland. In het buitengebied kunnen we veel problemen oplossen door de agrariër niet als probleem te zien maar als onderdeel van de oplossing. Met elkaar moeten we een duidelijk en effectief beleid voor onze gemeente ontwikkelen waarbij er voldoende perspectief is voor mensen die een woning zoeken, bedrijven die willen uitbreiden en ondernemers in het buitengebied”, aldus Van der Vegte.

Ook het bestuur van het CDA staat unaniem achter de keuze voor Van der Vegte. “We zijn ontzettend blij dat Marco van der Vegte, met zijn grote bestuurlijke ervaring, als wethouder zich in wil zetten voor onze mooie gemeente. Met hem in het college kunnen we verder werken aan een gemeente Zwartewaterland waar men goed kan wonen, werken en recreëren”, aldus CDA-voorzitter Dick Visserman.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500