Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 november 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Lintje voor Jaap Visscher en Henk Leusink

Geplaatst op: 26 april 2022

Burgemeester Eddy Bilder heeft ter gelegenheid van de Lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan negen inwoners van de gemeente Zwartewaterland. De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder werden uitgereikt in een bijeenkomst om 09.15 uur en een bijeenkomst om 11.00 uur. Foto’s worden later aangevuld in dit artikel.

De heer H (Henk) Leusink

65 jaar uit Genemuiden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het zendingswerk voor de Hervormde gemeente in Genemuiden en de Gereformeerde Zendingsbond, draagt Henk Leusink een warm hart toe en is belangrijk in zijn leven. Samen met ds. Van de Beek heeft hij de basis gelegd voor de plaatselijke zendingscommissie waar hij inmiddels 41 jaar lid van is. Henk Leusink heeft brede kennis opgebouwd en vele contacten gelegd met predikanten en zendingswerkers in samenwerking met de GZB. Als voorzitter zorgt Henk Leusink ervoor dat de zendingscommissie regelmatig bij elkaar komt om te bespreken hoe noodzakelijk het is om bewustwording over te brengen van het wereldwijde zendingswerk. Hoe krijgt en houdt het zendingswerk een plek in de kerkelijke gemeente. Zijn inzet is mede gericht op het werven van financiële middelen waarmee het zendingswerk in het buitenland gefinancierd kan worden. Hiervoor worden ook vele activiteiten georganiseerd waar Henk Leusink nauw bij betrokken is.

Binnen de Hervormde gemeente Genemuiden heeft Henk Leusink zich ruim 12 jaar als diaken van de kerkenraad ingezet. Momenteel is hij lid van het team beeld en geluid en zorgt hij wekelijks voor het drukken van liturgieën en programma’s.

Als trouw commissielid is Henk Leusink sinds 2005 betrokken bij de vereniging “Op weg met de ander”. Hij organiseert toerustingsavonden voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.

Henk Leusink is een bescheiden man, staat positief in het leven en ziet geen beren op zijn weg. Hij weet overal een oplossing voor en is trouw en nauwgezet.

De heer J. (Jacob) Visscher

75 jaar, uit Genemuiden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Visscher is in Genemuiden en omstreken een geliefd man bij velen. Ruim 22 jaar was hij ouderling van de Hervormde gemeente Genemuiden, gaf hij catechese, was hij leider van een Bijbelkring en organiseerde hij 65-plus middagen. Daarnaast is hij coördinator van het pastorale team.  Jaap Visscher is een getalenteerd en begaafd spreker en een even goede luisteraar. Jaap Visscher zet zich met heel zijn hart en een enorme passie in voor de kwetsbare medemens op het (psycho) pastorale vlak. Intens bewogen, bezoekt, spreekt en begeleidt hij vele mensen met woord en daad.

Sinds 2010 bezoekt hij gevangenen namens Gevangenenzorg Nederland, biedt hij hen een luisterend oor en helpt hen hoop te houden en zich voor te bereiden voor de toekomst.  Daarnaast maakt hij Gevangenenzorg  bespreekbaar door het geven van presentaties bij verenigingen en kerkelijke gemeenten.

Bij de ouderen in Genemuiden staat hij bekend als programmamaker en presentator van diverse radioprogramma’s bij de Christelijke Bejaarden Omroep. Daarnaast voelt hij zich betrokken bij de  bewoners van Woon-zorg- en dienstencentrum de Meente. Hij verzorgt voor hen pastorale ochtenden en themamiddagen. Hij weet de ouderen emotioneel te raken. De bijeenkomsten worden dan ook druk bezocht.

In zijn pastorale werk schuwt hij het nemen van verantwoordelijkheid niet en durft hij nieuwe wegen te bewandelen. Ook op zijn leeftijd van 75 jaar is hij jong van geest en gaat uitdagingen aan: het bespreekbaar maken van kwetsbare onderwerpen zoals Zelfmoordpreventie. Hij is een moedig man en een uitzonderlijk toegewijde vrijwilliger die waar hij kan dienend en helpend aanwezig is.

De heer J. (Jouke) van der Veer

77 jaar, uit Sint Jansklooster, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jouke van der Veer is inmiddels al zo’n 50 jaar actief voor de kerk. Hij woont momenteel in Sint Jansklooster en werd dan ook door burgemeester Bats van de gemeente Steenwijkerland benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al decennia is hij in Genemuiden een bekende verschijning. Als onder andere ouderling, penningmeester, preekvoorziener, scriba, redacteur van het kerkenblad, maar ook bij pastorale bezoeken en in de voorbereiding van de zondagdiensten.

Dat doet hij vanuit zijn overtuiging en vanuit betrokkenheid bij de medemens. Zo bezoekt hij vanaf 2005 samen met zijn echtgenote gedetineerden die geen bezoek van familie krijgen. Ook was hij jarenlang penningmeester en later voorzitter van Stichting de Meente in Genemuiden. Daarnaast zat hij vanaf 1978 tot 1986 namens de SGP in de gemeenteraad van Genemuiden. Burgemeester Rob Bats: ‘Jouke van der Veer weet dat het ‘er voor elkaar zijn’ ontzettend belangrijk is en geeft daarin zelf het goede voorbeeld, vanuit een grote betrokkenheid bij anderen.’

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer A. ten Klooster uit Zwartsluis

De heer H. Leusink uit Genemuiden

Mevrouw J. Mooiweer – Bosman uit Zwartsluis

De heer H.J. Neijenhuis uit Hasselt

Mevrouw A.A. Neijenhuis – Duursma uit Hasselt

De heer M.J. Schoonewelle uit Zwartsluis

De heer J. Visscher uit Genemuiden

De heer W. Zwitser uit Hasselt

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer H. Jansen uit Hasselt

Fotograaf Jan van Kleef maakte de volgende fotoserie.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500