Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente sluit bestuursperiode financieel gezond af

Geplaatst op: 16 juni 2022

Zwartewaterland sluit de afgelopen bestuursperiode positief af. Er zijn veel verbeteringen in gang gezet en ook het laatste jaar (2021) houdt de gemeente geld over: € 2,5 miljoen. Die stabiele koers wordt de komende jaren door getrokken. “We gaan weer voor degelijk, sociaal en financieel gezond beleid”, zegt wethouder Maarten Slingerland. “Daarbij zijn we wel afhankelijk van de wereld om ons heen.”

De wethouder financiën doelt daarmee vooral op de oorlog in Oekraïne. “We merken allemaal dat de prijzen stijgen. Aan de bezinepomp, in de supermarkt, noem maar op”, zegt Slingerland. “Als gemeente hebben we daar ook last van. Bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld schaars en daardoor veel duurder geworden. Daarmee stijgen de kosten voor alle werken in de buitenruimte.”

Door het degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren kan de gemeente een stootje hebben, maar Zwartewaterland rekent wel op financiële compensatie van het Rijk. “Daarin zit enige onzekerheid”, waarschuwt Slingerland. “Waarschijnlijk wordt volgende maand meer duidelijk wat we precies van het Rijk kunnen verwachten.”

Positief terug kijken

Het positieve financiële resultaat over afgelopen jaar heeft een aantal oorzaken. Zo waren de uitgaven lager voor het sociaal domein en klimaatadaptatie. Tegelijk ontving onze gemeente meer geld uit de algemene uitkering van het Rijk en waren er meer inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen. De plus gaat voor ruim de helft naar de algemene reserve, de financiële buffer van de gemeente. De rest wordt doorgeschoven naar 2022.

Ondanks de langdurige coronapandemie werden afgelopen jaar veel beleidsvoornemens werkelijkheid. In Zwartsluis bijvoorbeeld kwam een aanlegsteiger aan de Piepertkolk, Hasselt kreeg de Veerpoort terug en in Genemuiden startte de herinrichting van de Binnenhaven. In alle kernen werden verkeersknooppunten veiliger. Ook kondigde de gemeente voor de komende 10 jaar 300 extra nieuwe woningen aan, bovenop de al geplande 450 woningen. En er werd gewerkt aan beleid om inwoners gezond en zelfredzaam te houden. Bij al deze activiteiten trokken de gemeente en inwoners samen op.

En zo voort

De komende jaren gaat de gemeente op dezelfde voet door. De leefbaarheidsplannen krijgen een vervolg en op meer plekken wordt het verkeer veiliger gemaakt. Verder wil de gemeente het woningaanbod beter laten aansluiten op de behoeften van de verschillende doelgroepen. Ook gaat Zwartewaterland de dienstverlening verder digitaliseren om beter aan te sluiten op behoeften van inwoners. Uitgangspunt bij dit alles blijft financieel degelijk beleid.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni en de zomernota en kadernota op 30 juni en 7 juli. De jaarverantwoording gaat over het afgelopen jaar (2021). De zomernota geeft een tussenstand van het huidige begrotingsjaar (2022). En de kadernota kijkt vooruit vanaf 2023 tot 2026.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500