Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bestuur wandelvierdaagse zoekt dringend naar vrijwilligers

Geplaatst op: 13 april 2023

(Ingezonden) Het bestuur van de wandelvierdaagse heeft de voorbereidingen voor de wandelvierdaagse 2023 weer opgestart. Deze vindt plaats van 5 t/m 8 juni 2023. De volgende afstanden kunnen er gelopen worden, 5km, 10km, 15km, de jongste kinderen kunnen 1 dag meelopen. De gemeentelijke vergunning is aangevraagd, de routes zijn weer uitgestippeld en de muziekkorpsen zijn weer vastgelegd. Ook hebben de sponsoren weer toegezegd om ons te ondersteunen. Samen met hen hopen wij een mooie wandelvierdaagse te organiseren

Bij het organiseren zijn wij veel vrijwilligers nodig. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers die met ons het verkeer willen regelen. Wij zijn zeker nog 1 professionele verkeersregelaar nodig en een aantal vrijwillige verkeersregelaars. Wil jij samen met ons zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken en wil jij ons helpen stuur dan een mail naar tiny.hendriks@ziggo.nl  en neem een kijkje op onze website:  www.wandelvierdaagsegenemuiden.nl

Ook zijn wij nog vrijwilligers nodig voor de inschrijfavond op de maandagavond, ranja schenken of andere hand en spandiensten. Meld je aan en kom ons helpen.

Vanaf 22 mei t/m 3 juni ’23 kunnen de wandelaars zich weer digitaal inschrijven. Informatie over het inschrijven volgt later.

Noteer de datum alvast in uw agenda!  Wij hopen dan ook veel wandelaars en vrijwilligers te mogen begroeten.

Namens het bestuur van Stichting avondvierdaagse Genemuiden

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500