Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland wil positieve leefomgeving voor jongeren

Geplaatst op: 19 april 2023

De gemeente wil met ouders, scholen, verenigingen en vrienden een positieve en beschermende leefomgeving voor jongeren maken. Hiervoor is de zogenaamde IJslandse methode zeer geschikt. “We willen een duurzame omslag maken naar een gezondere leefstijl voor jongeren”, zegt wethouder Jan van der Poel.

In IJsland heeft deze werkwijze positieve resultaten laten zien. De mentale gezondheid van jongeren verbeterde en het middelengebruik daalde er drastisch. In Nederland deden enkele jaren geleden zes gemeenten mee aan een pilot. Daarna nam een grotere groep gemeenten de aanpak over en gaf deze een nieuwe naam: OKO. Dit staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De basis is nog steeds het IJslandse model, maar wel toegespitst op de Nederlandse situatie.

Positieve omgeving

Kern van het model is dat veel mensen in de nabije omgeving van de jongere betrokken zijn: thuis, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. Samen maken zij een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik.

“Dat betekent ook dat we als overheid en samenleving weer grenzen gaan stellen, zodat jongeren weten waar ze aan toe zijn”, vindt Van der Poel. “We willen de aanpak toesnijden op de kracht van onze samenleving. Dus samen met organisaties en inwoners. Ook met de jongeren zelf. Daarom houdt de GGD dit najaar een enquête onder onze jongeren. De uitkomsten hiervan bespreken we met alle partijen. Daaruit komt volgend jaar een gezamenlijke aanpak met concrete activiteiten.”

Het middelengebruik onder jongeren in Zwartewaterland is in de afgelopen jaren toegenomen. Het gebruik van alcohol, tabak en softdrugs is ook hoger dan het gemiddelde in de regio. Met de huidige aanpak zal dit niet drastisch veranderen, zo is de verwachting. Daarom kiest de gemeente voor OKO. Voordeel van OKO is ook dat er op verschillende momenten onderzoek wordt gedaan, waarna de aanpak kan worden bijgestuurd. 

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

Onlangs sloeg de gemeente een nieuwe richting in met het jongerenwerk, waarbij meer verbinding met jongeren wordt gezocht. Daarmee sluit het jongerenwerk beter aan bij de OKO-aanpak. OKO sluit ook aan bij Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. In deze campagne werken de gemeente en 50 organisaties aan Positieve Gezondheid voor alle inwoners. Dit betekent dat iedereen zich naar omstandigheden goed voelt. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. En dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet.

 Komende donderdag bespreekt de gemeenteraad Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Inwoners kunnen deze raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. De vergadering is verder te bekijken op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering en te beluisteren op ZwartewaterFM.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500