Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gaat nieuw beleidsplan parkeerproblematiek verminderen?

Geplaatst op: 17 januari 2024

Om de parkeerdruk in Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt te verminderen, gaat de gemeente Zwartewaterland aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Parkeren 2023-2030. Dit is opgesteld op basis van het Parkeerbeleidsplan 2023. “Een aanpak waarin een aantal belangrijke thema’s de aandacht krijgen” geeft wethouder Maarten Slingerland aan. “Natuurlijk lossen we hier de parkeerproblemen niet direct mee op. Er komen steeds meer auto’s in de kernen en dat zorgt voor uitdagingen. Maar de aanpak gaat wel helpen om de parkeerdruk te verminderen. We moeten het samen doen.” 

Aanpak knelpunten

De parkeerknelpunten zijn onderzocht waarbij de nadruk lag op de historische kernen van Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Buiten deze kernen blijkt uit onderzoek dat de parkeerdruk op aanvaardbaar niveau is. Gezien de beperkte ruimte in de bestaande woonwijken en historische kernen streeft de gemeente ernaar parkeerplaatsen aan te leggen op locaties aan de randen van de kernen waar dit mogelijk is. Dit is eerder gedaan aan het Diamanten Bolwerk in Hasselt en de Koppel in Genemuiden. In Zwartsluis wil de gemeente de parkeerplekken bij de Havendijk uitbreiden en in Hasselt aan de noordzijde van het centrum.

Blauwe zones waar ze voor bedoeld zijn

De parkeerproblemen concentreren zich voornamelijk binnen de blauwe zones in de historische stadskernen. Uit onderzoek is gebleken dat veel parkeerders zich niet aan de regels houden die gelden binnen deze zones. Om deze problematiek aan te pakken richt de gemeente zich eerst op het houden van toezicht. Daarna wordt de parkeerdruk en de effectiviteit van de blauwe zones opnieuw geëvalueerd. Hierbij neemt de gemeente ook de ideeën van ondernemers en bewoners mee.

Bedrijfsbusjes parkeren op terrein bedrijf

De parkeerdruk in woonwijken wordt onder andere verhoogd door bedrijfsbusjes die daar geparkeerd staan. Dit kan irritatie en onbegrip bij buurtbewoners veroorzaken. Gezien de schaarste aan parkeerplaatsen in bepaalde woonwijken roept de gemeente ondernemers op om bedrijfsbusjes na sluitingstijd zoveel mogelijk te parkeren op het eigen terrein van het bedrijf. Een bijkomend voordeel is dat de bedrijfsbusjes dan veilig staan geparkeerd waardoor de kans op inbraak lager is dan wanneer een bedrijfsbus in een woonwijk staat geparkeerd.

Betere verwijzing naar parkeervoorzieningen

Ook gaat de gemeente bewegwijzeringsborden aanpassen en duidelijk verwijzen naar de grote parkeervoorzieningen aan de randen van de kernen. Dit zorgt voor minder zoekverkeer en parkeerdruk in de winkelgebieden en woonwijken.

Parkeren vrachtwagens

De gemeente stimuleert bedrijven om vrachtwagens zoveel mogelijk op het eigen terrein te parkeren. Er wordt onderzocht of er vraag is naar speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens. De gemeente nodigt ondernemers uit om dit samen te doen en potentiële locaties voor vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijventerreinen te verkennen.

Fietsenstallingen

Het is belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk op de fiets stappen. In het Uitvoeringsplan Parkeren richt de gemeente zich daarom ook op de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen in de gemeente met speciale aandacht voor binnensteden, openbare gebouwen en belangrijke OV-haltes.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500