Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
5 maart 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kampen vier jaar onderweg met uitvoering aanpak tegen eenzaamheid

Geplaatst op: 17 januari 2024

Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. De impact van corona heeft nog steeds invloed hierop. In 2020 maakte de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid. Het vierde jaar met de aanpak zit erop. Met een evaluatie van deze lokale aanpak is opnieuw de balans opgemaakt.

Tijdens de lokale aftrap van de aanpak tegen eenzaamheid op 24 november 2020, hebben maar liefst 26 organisaties zich aangesloten bij de lokale coalitie. Onder de noemer ‘lokale coalitie eenzaamheid’ gingen gemeente en partners aan de slag met de acties uit de aanpak. Voor de evaluatie Eén tegen Eenzaamheid ‘Kom erbij!’ zijn de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met inwoners en met een aantal van de betrokken organisaties. Dit heeft veel informatie opgeleverd over de aanpak.

De aanpak tegen eenzaamheid concentreert zich op twee speerpunten: signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We zijn nu vier jaar met de partners op weg in deze aanpak. We zien dat de partners elkaar goed weten te vinden op dit thema. Wat we daarnaast terugzien in de cijfers, is de groei van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de mogelijkheden binnen de aanpak. Voorbeelden zijn Welzijn op Recept (WOR) en het buurthuis Het Lokaal in IJsselmuiden. Ook op de begraafplaatsen in Kampen en IJsselmuiden weten steeds meer bezoekers hun weg te vinden naar de gastdames en -heren. Maar er zijn ook kansen voor verbetering van de aanpak. Zo blijken meer jongeren sinds de coronaperiode zich eenzaam te voelen. Met onder andere het Maatjesproject ‘Match’ van Humanitas is hiermee aan de slag gegaan. En we willen inzetten op het verbinden van het thema eenzaamheid met andere thema’s zoals mantelzorg, dementievriendelijke gemeente en armoede. We gaan de aanpak tegen eenzaamheid daarom voortzetten.”

De resultaten van vier jaar uitvoering van de aanpak tegen eenzaamheid zijn terug te vinden in de Beleidsevaluatie Eén tegen Eenzaamheid ‘Kom erbij!’, oktober 2020 – oktober 2023. Daarnaast is er een praatplaat gemaakt waarin in één oogopslag de belangrijkste bevindingen terug te zien zijn.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500