Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Stichting 2e & 3e wereldproject opent aanvraagmogelijkheid

Geplaatst op: 9 april 2024

Inwoners en organisaties in de gemeente Zwartewaterland hebben zich sinds 1994 actief ingezet voor projecten in tweede en derde wereldlanden. Door middel van opbrengsten uit diverse activiteiten en evenementen worden in deze landen basisbehoeften vervuld en worden levensomstandigheden en voorzieningen aanzienlijk verbeterd. Het draagvlak voor deze initiatieven is binnen de gemeenschap altijd aanzienlijk geweest.

Eerdere projecten, zoals “Hope4Kids” uit Genemuiden, “Otuke” en later “Ludus” uit Hasselt, het project “Teel Yooba” uit Zwartsluis, en het huidige project “Praktijkschool Bweyeye” in Rwanda, zijn illustraties van succesvolle inspanningen in deze richting.

In de komende periode kunnen nieuwe aanvragen voor projecten worden ingediend, met een looptijd van vier maanden tot maximaal een jaar, beginnend op 1 september 2024. De gemeente Zwartewaterland stelt jaarlijks een subsidie van €7.500,00 beschikbaar voor deze doeleinden, waarbij de toekenning evenredig is aan de duur van het project. Projecten die eerder zijn erkend als tweede of derde wereldproject kunnen ook een aanvraag indienen, mits er sprake is van een aantoonbare, concrete behoefte in schrijnende omstandigheden in de betreffende landen.

Voor verdere informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website: www.2e3ewereldprojecten.nl. Daarnaast kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de volgende contactpersonen:

Genemuiden: Jan Eenkhoorn, telefoon: 06-28377757

Hasselt: Lianne Snijder, telefoon: 06-12237538

Zwartsluis: Jan de Graaf, telefoon: 06-46405914

Aanvragen voor projecten kunnen vanaf heden worden ingediend bij het secretariaat van Stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland via liannesnijder@live.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500