Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wetland Wonen verhoogt huur met ruim 5 procent

Geplaatst op: 23 april 2024

Per 1 juli 2024 gaan de meeste huurders van Wetland Wonen 5,2% meer huur betalen. Wetland Wonen volgt het door de Minister vastgestelde beleid. Huurders met een hoog inkomen betalen meer, zo dragen de relatief sterkste schouders de zwaarste lasten. Huurders van een woning met een energielabel E, F en G krijgen geen huurverhoging. Zij ervaren vaak de grootste effecten van de nog steeds hoge energielasten.

‘Het is een duivels dilemma voor woningcorporaties: het betaalbaar houden van de huur én het kunnen blijven betalen van alle verduurzamings-, onderhouds- en nieuwbouwopgaven, ook voor ons’, stelt Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen. ‘Wij willen net als andere corporaties de effecten van de energiecrisis en wooncrisis aanpakken. Dat hebben we gezamenlijk ook afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken, die weer vertaald zijn in lokale prestatieafspraken met de gemeenten.’

Dit is ook onderwerp van gesprek geweest met huurdersvereniging Zwartewaterwiede. ‘Wij herkennen het dilemma van Wetland Wonen’, zegt Miriam de Boer, voorzitter van de huurdersvereniging. ‘Toch hebben we een positief advies gegeven, zodat Wetland Wonen de geplande werkzaamheden uit kan voeren, zoals het leggen van zonnepanelen zonder huurverhoging. We maken ons in het algemeen wel zorgen over de betaalbaarheid van het wonen en zijn bang dat het aantal huurders met betaalproblemen mogelijk stijgt.’

Dit jaar voert Wetland Wonen ook een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit sluit aan bij de werkwijze bij nieuwe verhuringen, waar de huurprijs wordt aangepast aan het inkomen van de nieuwe huurder. Doordat de huurders met een relatief hoog inkomen meer huurverhoging betalen, kan Wetland Wonen de huurders in een woning met E,F, G label ontzien door hen geen huurverhoging te vragen. Ook de huurders met een relatief laag inkomen betalen daardoor een lagere huurverhoging van 5,2%. Dit is lager dan wettelijk gezien mag.

Voor 1 mei krijgen alle huurders een brief waarin staat hoe hoog hun huurverhoging precies is. Meer informatie is te vinden op www.wetlandwonen.nl/huurverhoging.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500