Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kampen zet zich in voor tuinders

Geplaatst op: 2 september 2014

De Kamper economiewethouder Geert Meijering en Wilbert van den Bosch, vertegenwoordiger van de tuinders in de Koekoekspolder, reizen dinsdag af naar de Tweede Kamer in Den Haag om het debat over steunmaatregelen voor de tuinbouwsector bij te wonen. Met hun aanwezigheid geven de gemeente en de tuinbouwsector in de Koekoekspolder opnieuw een signaal af aan politiek Den Haag om passende steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.

De compensatieregeling van 125 miljoen euro uit Brussel is slechts een druppel op de gloeiende plaat. De gemeente en de tuinders pleiten voor een ruimere compensatieregeling. De te verwachten regeling uit Brussel biedt de tuinders naar verwachting onvoldoende soelaas om de klappen op te kunnen vangen in hun bedrijven.
De leden van de Kamercommissie voor Economische Zaken zijn vorige week per e-mail door wethouder Meijering geïnformeerd over de actuele situatie in de Koekoekspolder. Door de Russische boycot worden de tuinders in de Koekoekspolder, maar ook elders in het land, onevenredig hard getroffen in hun bedrijfsvoering. Veel bedrijven zijn als gevolg van de boycot genoodzaakt hun producten nu ver onder de kostprijs te leveren. Hierdoor lijden zij wekelijks grote verliezen. Om een voorbeeld te geven, de kostprijs van een kilo tomaten bedraagt normaal € 0,70 per kilo. Op dit moment levert een kilo tomaten nog maar € 0,10 op. Ook aanverwante sectoren, bijvoorbeeld transportbedrijven, zien hun omzetten snel krimpen.
Bij de vorige crisis, als gevolg van de EHEC bacterie, is er volgens de tuinders onvoldoende gecompenseerd. Een tuinder gaf bijvoorbeeld aan ruim 4 ton schade te hebben geleden, terwijl de ondernemer maar € 5000,00 kreeg uitgekeerd als compensatie.
Wethouder Meijering: “We blijven onze tuinders steunen. Daar waar mogelijk wenden we onze contacten in Den Haag en Brussel aan om aandacht te vragen voor passende steunmaatregelen voor de tuinbouwsector en aanverwante sectoren.”
Al eerder hebben de gemeenten Kampen en Noordoostpolder een dringend beroep gedaan op het kabinet en het Europees Parlement om steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500