Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

College Zwartewaterland stemt in met Regiovisie Huiselijk Geweld

Geplaatst op: 30 september 2014

gemzwartewaterland_500
Op 16 september heeft het college ingestemd met de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland. Vanaf 2015 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze moeten regionaal afspraken maken over de wijze waarop ze dat gaan doen. De Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland vormt het kader voor het lokale beleid. Iedere gemeente geeft zelf verder vorm aan dit beleid.

In de regio IJsselland wordt  hard gewerkt om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verder te ontwikkelen. In 2013 en 2014 hebben de regiogemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en de diverse ketenpartners een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot de regiovisie.

 

“We zien daarbij dat de aanpak in de regio IJsselland goed loopt en dat de betrokkenheid en inzet  van de ketenpartners groot is,” aldus wethouder Gerrit Knol namens het college van burgemeester en wethouders. “Een belangrijk beoogd effect van deze regiovisie is het nog meer inzetten op het voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld en kinder- en oudermishandeling. En het in voorkomende gevallen zo snel mogelijk stoppen hiervan en de schade beperken.”

 

De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In 2014 ligt de focus op het doorontwikkelen van de aanpak van ouderenmishandeling, realisatie van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), het verder ontwikkelen van de aanpak van kindermishandeling en op scholing en voorlichting.

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500