Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Met problemen naar de ‘sociaal makelaar’

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Wie sociale problemen heeft, moet vanaf komend voorjaar niet meer bij de huisarts maar bij een ‘sociaal makelaar’ aankloppen. Die is onderdeel van een sociaal kernteam met daarin ook de wijkverpleegkundige en de WMO-consulent. Op die manier wil de gemeente Zwartewaterland de zorg betaalbaarder maken en tegelijkertijd zorgen dat ‘niemand buiten de boot valt’, zoals wethouder Speksnijder dat noemt.Genemuiden heeft straks net als Hasselt en Zwartsluis een eigen sociaal makelaar. Hij zorgt dat mensen met problemen bij zorgprofessionals terechtkomen, maar kijkt daarbij nadrukkelijk naar de plaatselijke situatie en het netwerk rondom mensen. “Probleem in de huidige zorg is dat mensen te snel en te vaak worden doorverwezen naar de meest zware en dure zorg. Dat moet anders”, aldus Speksnijder.

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en opvoeding. De gemeente heeft de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren. Zwartewaterland ziet daarbij de oplossing in de sociale kernteams. “Door te werken met sociale wijkteams gaan we uit van een aanpak waarbij één gezin één plan krijgt met één regisseur. Door één regisseur aan te stellen wordt duidelijkheid gecreëerd voor de cliënt.”

De sociale wijkteams bieden een stevige ondersteuning voor de cliënten. Hierbij zijn allerlei vormen van ondersteuning denkbaar. “Door het oprichten van sociale kernteams proberen we problemen eerder te signaleren en indien mogelijk te voorkomen, zodat minder inzet nodig is om problemen op te lossen en er minder een beroep wordt gedaan op de zwaardere specialistische zorg. Daar waar mogelijk zoeken we een koppeling met burgerparticipatie.”

De gemeenteraad moet de aanpak volgende week donderdag goedkeuren. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2015 gestart wordt met kleine teams in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Halverwege 2015 worden de teams geevalueerd. Op basis van de evaluatie ontvangt de raad vervolgens een doorontwikkelingsnota waarin wordt aangegeven welke taken eventueel nog meer bij de teams belegd kunnen worden.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500