Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Samenwerking tussen drie gemeenten

Geplaatst op: 4 november 2014

De gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland (SSZ) zetten de onderlinge samenwerking voort en versterken deze. Op dinsdag 21 oktober hebben de colleges van B&W gezamenlijk gesproken over de stand van zaken, de geboekte voortgang en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland zijn plattelandsgemeenten die zich kenmerken door een herkenbaar en tegelijkertijd sterk eigen profiel. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 81.000 inwoners en delen ze onder meer hun ligging in de Kop van Overijssel. De gemeenten vullen elkaar aan en ze hebben elkaar daardoor veel te bieden.

De wens om meer als partners te gaan samenwerken in dit verband bestaat al geruime tijd. Op diverse terreinen weten de drie gemeenten elkaar al te vinden. Zo wordt samenwerkt op het gebied van monumentenzorg, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en openbare orde & veiligheid.

Daar waar de mogelijkheden zich voordoen, gaan de gemeenten samenwerken en waar mogelijk nader structureren. Daarbij staat het begrip ‘naoberschap’ centraal. Samenwerking over en weer kan de gemeenten in hun uitvoeringskracht versterken. De gemeenten erkennen hun verschillen en ze hebben respect voor elkaars eigen karakter en werkwijze. De samenwerking is een middel om het doel, het zo goed mogelijk dienen van de samenleving, te bereiken. Dit wordt nu al gedaan door elkaar op te zoeken en sneller elkaars capaciteiten te benutten.

De samenwerking tussen deze drie gemeenten heeft een open karakter. Het samenwerkingsverband houdt namelijk de mogelijkheid open voor samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld op het vlak van de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties. Ook maken, om een ander voorbeeld te noemen, de gemeenten deel uit van de regio Zwolle. Op deze manier versterkt de samenwerking de gemeenten in hun eigen kracht, onderling en in de bredere verbanden waarin ze samenwerken.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500