Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Parkeerplaats bij De Koppel moet parkeerdruk oplossen

Geplaatst op: 10 november 2014

Een nieuwe parkeerplaats bij De Koppel moet de parkeerdruk in het centrum van Genemuiden oplossen. Als het aan het college van B en W ligt, komt die parkeerplaats er uiterlijk 2018. Dat blijkt uit een voorstel die het college de gemeenteraad voorlegt. Die moet op 20 november beslissen over het vervolg op het Centrumplan Genemuiden en daarvoor dan 475.000 euro uittrekken.

Komend jaar liggen er nog twee zaken die de gemeenteraad al heeft goedgekeurd, maar die nog moeten worden uitgevoerd: de herinrichting van het gebied rond de Boni en ’t Olde Staduus en het vervangen van de sanitaire voorziening in de Haven en de Sas. Daarna wil het college tot 2018 verder met twee zaken: aanleg van de groene entree bij de Koppel en het gebied Havenplein/Kop van de Haven.

Omdat het aantal parkeerplaatsen in het centrum daalt van vijftig naar dertig door de herinrichting rondom de BONI, ontstaat er volgens veel betrokkenen parkeerdruk. Een parkeerterrein bij De Koppel moet die oplossen en komt ook bij evenementen van pas. Vermoedelijk komt hiervoor ook geld van Nationaal Landschap IJsseldelta. Historisch gezien is het namelijk een belangrijke plaats waar de biezensnijders bijvoorbeeld terugkeerden in Genemuiden. Die geschiedenis moet zichtbaar worden. Parkeerplaatsen komen ook in het groen.

Het Havenplein en het Kop van de Haven moet vooral aantrekkelijker worden voor toeristen en bewoners. Dit betekent dat het minder een parkeerterrein en meer een verblijfterrein moet worden. Het moet passanten uitnodigen om het centrum van Genemuiden te bezoeken. Gedacht wordt aan het opvallend bestraten van de Oosterbrugstraat voor het Havenplein. Ook hiervoor is provinciaal geld mogelijk beschikbaar.

De keuzes betekenen dat de gemeente de Oosterkaai, de Westerkaai en de aanpassingen aan de binnenhaven niet voor 2019 gaat aanpakken. Daarvoor is te weinig budget.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500