Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat verandert er in de zorg?

Geplaatst op: 21 november 2014

Volle Meente tijdens infoavond veranderingen zorg.

Volle bak tijdens de informatieavond over de zorg in zorgcentrum de Meente donderdag. Er gaat heel wat veranderen per 1 januari 2015, maar wat precies? Hoeveel moet er straks zelf betaald worden? Wat als ze het niet kunnen betalen? Moeten ze afscheid nemen van de thuishulp? En wat te denken van de aardige dame van de thuiszorg die mij iedere dag uit bed haalt, blijft zij? Veel zorgen over de zorg. De aanwezigen (zeker tweehonderd man, met name ouderen) hopen het antwoord te krijgen van Hermien van Heldingen. Zij is manager bij woonzorgconcern IJsselheem voor Zwartewaterland. Toch moet ook zij het antwoord soms schuldig blijven, simpelweg omdat de politiek nog niet alle beslissingen heeft genomen.

Zeker is dat de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, werd langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten uit betaald) 1 januari ophoudt te bestaan. Daarvoor in de plaats komt de Wet Langdurige Zorg. Alleen de meer zware zorg valt hieronder en wordt dus vergoed.

Ouderen die thuis wonen – en dat geldt ook voor een aanleunwoning in de Meente – worden straks bij het opstaan, aankleden, het verzorgen van een wond enzovoort geholpen door een wijkverpleegkundige (in plaats van nu de thuiszorg). Of dat gunstig is? Voor de wijkverpleging hoeft straks geen eigen bijdrage meer betaald te worden zoals dat nu bij thuiszorg wel het geval is. De wijkverpleegkundige wordt vergoed door de zorgverzekeraar en zit in het basispakket. De hulp in de huishouding zal vanaf januari wel steeds vaker zelf betaald moeten worden. Alleen mensen waarbij de hulp ook zorgt voor structuur in hun leven, kunnen een beroep doen op een vergoeding. De gemeente Zwartewaterland zal bepalen of iemand er recht op heeft.

Met name zorg met verblijf in een instelling zal veranderen: alleen ouderen met een zogeheten zorgzwaartepakket4 (denk aan dementie) komen in aanmerking voor een verblijf. Voor mensen die nu al in een zorginstelling wonen komt er een overgangsregeling. (Dat geldt dus niet voor de aanleunwoningen in de Meente, dat wordt gewoon thuis wonen genoemd). Voor deze zorg zal een eigen bijdrage gerekend worden naar inkomen. Vogels Van Heldingen houden ouderen na aftrek van de eigen bijdrage ongeveer 250 euro zakgeld per maand over. Dagbesteding of dagverpleging (denk aan dagje Pieperhoeve, ochtend naar de Meente) valt per 1 januari 2015 onder de gemeente Zwartewaterland(WMO) Zij zullen bepalen of iemand er recht op heeft. Ook daar zal bezuinigd moeten worden. Of hulpmiddelen – zoals rollator, bed enzovoort – nog vergoed zullen worden is onduidelijk.

Voor vragen kan men terecht bij De Meente, Genemuiden

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500