Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Hoge opkomst bij zorgdebat PvdA

Geplaatst op: 26 november 2014

Dat de veranderingen in de zorg leven, bleek maandagavond in Linksaf in Hasselt. Veel mensen kwamen daar naar de debatavond van PvdA Zwartewaterland. “Waarom moet het luxe als het ook een keuze is om de zorg betaalbaar te houden?”, vatte voorzitter a.i. Harrie Rietman van PvdA Zwartewaterland de avond samen. Conclusie van de aanwezigen was dat geld voor de zorg bij de cliënt terecht moet komen en niet bij administratie, vastgoed of managers. “Zorg waar het nodig is en dichtbij huis moet gewaarborgd blijven”, vindt de PvdA.

De partij nodige sprekers uit die nauw betrokken zijn bij de zorg. Evert van Dijk vertelde als WMO-raadslid over de verandering van WMO-raad naar Participatieraad. Geert Terwel ging in op zijn beweegredenen om De Schans over te nemen. Zorgverleners ‘uit het veld’ waren wijkverpleegkundige Sabine Hol van Icare en directeur Gosse Noppert van PGVZ, een bijzondere en kleinschalige thuiszorgorganisatie uit Kampen.

Hol vertelde over de verandering in haar werk. “We krijgen te maken met een andere kijk op zorg. De focus ligt niet langer op ziekte en zorg, maar op gezondheid en gedrag van cliënten. Het welbevinden staat centraal, we willen mensen in hun kracht zetten. Dat is een grote omslag.” WMO-raadslid Evert van Dijk vertelde over zijn organisatie die ook verandert. Vermoedelijk vervangt per 1 januari een Participatieraad de WMO-raad.

Gosse Noppert ageerde tegen de hoge kosten in de zorg. “Geld voor de zorg hoort bij zorg. Dat moet niet allemaal naar directeuren en management teams. In de zorg moet de cliënt centraal staan. Daarom bepalen onze cliënten zelf door wie en wanneer ze worden geholpen. Onze tarieven zijn dertig tot veertig procent lager omdat wij geen overheadkosten hebben. We maken ‘helaas’ toch nog 20 procent winst. Van de helft daarvan moet ik mijn aandeelhouders afbetalen. Met de andere helft helpen wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Geert Terwel (per 1 januari eigenaar van De Schans) lichtte de stand van zaken rondom De Schans toe: “Wie een kamer huurt bij ons, moet bij IJsselheem zorg afnemen. Hoe meer zorg IJsselheem gaat verlenen, hoe groter de kans dat bijvoorbeeld de receptie open blijft.” Terwel heeft een contract voor tien jaar voor het openhouden van De Schans. “IJsselheem verzorgt straks niet meer de maaltijden en de was. We gaan samen met IJsselheem zoeken naar nieuwe partijen die dat verzorgen.”

Na de verhalen van de sprekers ontwikkelde zich een levendige discussie. Waarbij vooral de keuzevrijheid een belangrijk punt bleek voor velen. Van opvallend veel weerstand tegen de veranderingen bleek geen sprake. Mensen zijn bezorgd, maar zien ook de noodzaak van de veranderingen in. Zorg is er vooral over de groep chronisch zieken langdurig gehandicapten. Mensen zijn bang dat die straks tussen wal en schip vallen.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500