Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kippenvel bij Harpe Davids

Geplaatst op: 17 december 2014

(door Erik Eenkhoorn) Dinsdagavond zong het genemuider mannenkoor Harpe Davids in de Grote of sint Stephanuskerk in Hasselt. Het inmiddels jaarlijkse concert begon om 8 uur met inleidend orgelspel waarna het eerste lied ‘Kerstzang’ werd ingezet. Na het slotakkoord was er, na een mooi voorspel van de organisten Jan Koster en Harm Beens, waarin de kerstklokken door de kerk heen galmde, samenzang, en uiteraard was die samenzang met de Bovenstem, die niet alleen door Stereo wordt voortgezet, maar ook zeker door Harpe Davids. Uit volle borst werd er gezongen: Zing vrolijk in verheven psalmen, Het heil, dat d’ aard in ’t rond verheugd! Nog even een daverend slotakkoord vanuit de Knolpijpen, en het was stil, doodstil…

Hierna opende student W. Mouw met gebed, en schriftlezing uit het bekende Lukasevangelie. Daarna was er samenzang: Psalm 111 vers 3 en 5. Na een voorspel van Beens, waarin de Knol juichte, werd er ingezet, en hoe… Het kippevel ging mij over de rug, wat klonk dat goed! Toen was Harpe Davids aan de beurt, Minne Veldman, de dirigent kwam naar voren, en het lied: Komt allen tesamen werd ingezet. Een oud kerstlied, wat het koor weer tot leven bracht, evenals het lied ‘In de stad van koning David’, een gedragen lied, wat het koor prachtig uitvoerde!

Na een meditatie door student Mouw, was er samenzang: Vol van Pracht, en daarna was er een muzikaal intermezzo op het Knolorgel door één van de organisten.

Nu was het koor weer aan de beurt: Loofd, God, gij christ’nen, maakt Hem groot, begon het koor, en dat deden ze, de hele avond lang! Hierna kwam het lied: Gij daald’, Heer Jezus, van Uw troon. waarna Jan Koster het voorspel inzette van het gezang De lofzang van Zacharias, waarna er samenzang was, en een muzikaal intermezzo volgde door Koster.

De laatste liederen waren: Heft aan, heft aan een luide zang, en het schitterende lied: Stille nacht, waarbij het koor zo geweldig zacht zong, dat je een speld kon horen vallen. De avond werd afgesloten door student Mouw, waarna het massaal door de kerk galmde, en dat kan in de Grote kerk van Hasselt heel mooi: Ere zij God, en vrede op aarde!

(later  meer  foto’s)

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500