Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Genemuidenaren bezoeken project Ruitenberg in Namibië

Geplaatst op: 19 december 2014

Cor Heutink, Gert Heij, Geert Kolk en Siem van Lente waren in november een week in Namibië. Ze bekeken daar het project van Rene Kids Center. Op 26 juni 2014 heeft een grandioze veiling plaatsgevonden, die samen met een verloting en een benefiet voetbaltoernooi op 28 juni 2014 het formidabele bedrag van netto € 65.000,- heeft opgebracht. Dit bedrag is ten goede gekomen aan het René Kids Centre in Rehoboth (Namibië). De doelstelling was om met deze acties een bedrag van € 25.000,- bijeen te krijgen! Een verslag van de reis!

Het René Kids Centre is een initiatief van René Ruitenberg, de bekende marathonschaatser. In 2005 kwam René en zijn vrouw Mirjam voor het eerst in Namibië op uitnodiging van Stichting Christ’s Hope. Daar ontmoetten zij oma Magdalena Kanana in block E, de armste wijk van Rehoboth. Oma Magdalena ontfermde zich, naast de zorg voor haar eigen kleinkinderen, ook over tientallen andere kwetsbare kinderen, die vaak doelloos over straat zwierven en nauwelijks liefde en aandacht kregen.

Vanuit deze eerste reis naar Namibië en het contact met oma Magdalena is het plan ontstaan om het René Kids Centre te stichten. In 2009 werd gestart met de bouw. Nu, 5 jaar later, kon de opening plaatsvinden van het centre. De activiteiten op en vanuit het centre zijn onder andere: kidsclub, schoolklas, huiswerkklas, huisbezoeken, youth night (ontmoeting jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar), evangelisatie, naaldwerkgroep, agra-project, coinshop (bijbaantjes voor jongeren, die uitbetaald krijgen in coins, die ze kunnen inwisselen in de shop voor: eten, drinken, kleren, tandpasta, deodorant, zeep, enz.), bezoek gevangenen, sport en verstrekken microkrediet.

Voor meer informatie over het René Kids Centre, zie: www.renekidscentre.nl

Het bedrag van € 65.000,- dat is opgebracht vanuit de activiteiten in Genemuiden in juni 2014 is besteed aan een koel- en vriesinstallatie en een nieuwe schoolklas. Door de grote opbrengst konden ook veel andere zaken (waaronder een deel van de inrichting) worden gerealiseerd, die anders uitgesteld hadden moeten worden.

Reis naar Namibië

Het organiseren van de activiteiten in juni 2014 en de relatie hierdoor met René Ruitenberg hebben er toe geleid dat wij, Gert Heij, Cor Heutink, Geert Kolk en Sijm van Lente op 4 november 2014 voor één week zijn afgereisd naar Namibië om de opening van het René Kids Centre mee te maken. Wij hebben de eerste dagen een trip gemaakt door Namibië en ons de laatste dagen van de reis aangesloten bij de groep, die vanuit Nederland ook naar Namibië was afgereisd voor de opening van het René Kids Centre.

Tijdens deze reis hebben wij veel gezien van Namibië: City tour door Windhoek met ook een bezoek aan de township; 2 safari’s in de ongerepte wildernis in/bij Erindi waarbij wij veel wilde dieren hebben gezien; bezoek aan Swakopmund en Walvisbay, twee kustplaatsen aan de Atlantische Oceaan, met een spectaculaire tour (per jeep/4 WD) langs de kust en over enorme duinen vanuit Walvisbay. Bijzonder was ook de tocht per auto van Walvisbay naar Rehoboth, een reis van 350 kilometer door de Namibwoestijn.

De laatste twee dagen hebben wij doorgebracht in Rehoboth. Op zaterdagavond en op maandagmorgen zijn wij in block E geweest. Daar zie je onder welke omstandigheden deze mensen leven. Een heel gezin in een blikken hutje van een paar vierkante meter, zonder water en elektriciteit, één matras op een zandvloer en verder bijna niets. Dit bezoek heeft een bijzondere indruk op ons gemaakt. Als je dit met eigen ogen ziet, beleef je het anders dan wanneer je dergelijke beelden op televisie ziet. Veel drankverslaving van de ouders maakt het extra moeilijk voor de kinderen. Zij groeien vaak op zonder toekomstperspectief.

Bijzonder was ook het bezoek op zondagmorgen aan een kerkdienst in Rehoboth, met veel zang en dans. Op zondagmiddag hebben wij de opening van het René Kids Centre meegemaakt, waarbij veel kinderen aanwezig waren. Nog veel meer kinderen kwamen op maandagmiddag voor het bezoeken van de René Kids Club. Meer dan 600 kinderen waren aanwezig om te zingen, te bidden, spelletjes te doen en niet te vergeten, om een warme maaltijd te krijgen. Een maaltijd voor misschien wel de komende twee dagen.

Wij hebben gezien waar de opbrengst van de activiteiten in Genemuiden aan is besteed. En dat het goed is besteed, hebben wij ter plekke gezien. Het heeft bijgedragen aan de bouw en inrichting van een prachtig centre, waardoor veel kan worden gedaan voor de bevolking van blok E in Rehoboth. Alle bedrijven en particulieren die hebben bijgedragen om het fantastische bedrag van € 65.000,- bij elkaar te brengen willen we hiervoor hartelijk danken. In het Zuid Afrikaans zegt men:

“Baie dankie”!!

Ontwikkelingsproject Breman

Mooi is te zien dat de Breman Installatiegroep inmiddels ook een ontwikkelingsproject in Rehoboth is gestart. De Breman Installatiegroep is al een aantal jaren betrokken bij het René Kids Centre. Dit heeft er toe geleid dat Breman daar een agrarisch project gaat starten met als doel enkele tientallen jongeren een betaalde baan te geven. Op 10 november 2014 zijn in Rehoboth de benodigde documenten ondertekend. Dit betekent dat Breman inmiddels eigenaar is van bijna 5.000 m² grond. Deze grond ligt tegenover het René Kids Centre. Een ideale plek om deze activiteiten te gaan opzetten. Van belang is om op korte termijn in Namibië een beheerder te vinden die de leiding kan gaan nemen over dit project. De exploitatie van het land zal veelal door handenarbeid tot stand komen. Er zal met weinig mechanische ondersteuning gewerkt worden. Voor de beheerder wordt op het terrein een woning gebouwd. Ook wordt een waterput geslagen en elektriciteit aangelegd.

De opzet van dit project is gebaseerd op de Breman-structuur. De grond, de woning en waterput worden ter beschikking gesteld. Breman blijft hier eigenaar van. De mensen daar mogen deze grond bewerken en de producten verkopen. De opbrengst komt (deels) ten goede aan het René Kids Centre.

In november is een mooie stap vooruit gezet om werkgelegenheid te gaan bieden aan een aantal jongeren. Hopelijk kunnen zij hierdoor losraken van een vaak uitzichtloze situatie van werkloosheid, leven in blikken hutjes, alcoholisme, kindermisbruik en ontbrekende gezondheidszorg.

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500