Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zangavond Harpe Davids in Amersfoort

Geplaatst op: 23 december 2014

Foto: Leendert Beens

Hij is die hulde waard

Vrijdagavond 19 december 2014 nam Harpe Davids samen met mannenkoor Jeduthun deel aan een kerstconcert in de Sint-Joriskerk.

Voor Jeduthun is dit concert al jaren een traditie. Voor Harpe Davids was het de eerste keer dat we samen met de Amersfoortse mannen zongen. Het was fijn om deze avond met dit ervaren koor op te trekken en te mogen zingen in deze sfeervolle kerk in het oude stadscentrum.

Ons koor was ruim op tijd aanwezig in de kerk, zodat we op ons gemak konden inzingen. Dirigent Minne Veldman gaf de laatste instructies en daarna was er alle gelegenheid om de prachtige historische kerk eens goed te bekijken of om de sociale contacten bij te houden. Ook met de zangers van Jeduthun ontstonden al snel leuke gesprekken. Om zeven uur stroomde de kerk vol belangstellenden, die het concert om half acht openden met het zingen van twee verzen uit Psalm 45. Ondertussen stelden beide koren zich op onder het Naberorgel (1845). Het was passen en meten, maar het ging.

Jeduthun bracht onder leiding van hun dirigent Arie Kortleven indrukwekkend intrada ‘Stille Nacht’ ten gehore. In twee blokken van drie stukken kwamen bekende en minder bekende liederen voorbij. Zacht en vol werden de coupletten van ‘In ’t nacht’lijk duister’ en ’’t Was nacht in Bethlems dreven’ gezongen. Volume was er onder andere bij ‘Komt nu gij herders’ en het, ook voor Harpe Davids bekende, ‘Vol van pracht’.

Harpe Davids begon vol tempo met ‘Looft God, gij Christ’nen’. Een ander loflied in het repertoire was ‘Heft aan, heft aan een luide zang’. Ook bekende stukken als ‘In de stad van koning David’ en ‘Komt allen tezamen’ werden deze avond met enthousiasme gezongen. Positieve reacties kwamen er ook op het ‘Gij daald’, Heer’ Jezus van Uw troon’ met verfijnde wisselingen in volume en het met overtuiging neergezette ‘Hij is die hulde waard’. Slotstuk van de avond was het ‘Ere Zij God’ met een wisselwerking van koorzang en gemeentezang.

De muzikale begeleiding van deze avond was in professionele handen. Toetsenisten waren Marcel van de Ketterij (orgel) en Wim Magré (vleugel). Trompetklanken werden verzorgd door Arjan en Edith Post. Naast begeleiding van de samenzang was er ruimte voor instrumentale intermezzo’s waarbij Arjan en Edith ook hun vaste plek bij het orgel verlieten en al spelend de kerkzaal betraden. Bekende kerstklanken kwamen voorbij, waaronder een gedurfde versie van ‘Mary’s Boy Child’ uitgevoerd op vleugel en trompet.

In de gezongen stukken werd deze avond de naam Bethlehem veel gehoord. Ook de meditatie van dominee C.J. Barth ging over deze plaats die al genoemd werd in het Oude Testament door de profeet Micha. ‘En Gij Bethlehem Efratha, zij gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda’? Bethlehem (nu een grote en bekende plaats) was ten tijde van de geboorte van de Heere Jezus een klein onbeduidend plekje. Toch wilde God juiste in deze plaats een nieuw begin maken. Door de komst van Zijn Zoon in deze wereld is het mogelijk dat zondige mensen weer met Hem verzoend kunnen worden.

We mogen terugzien op een waardevolle avond in het mooie centrum van de stad Amersfoort. Toch zal ook deze stad geen blijvende stad zijn. Wij allen moeten ons ‘spoeden met eerbied’ge schreden’ naar het Kind van Bethlehem. Dan zullen wij een inwoner worden van de Stad die fundamenten heeft en dan zal Kerst 2014 voor ons onvergetelijk worden.

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500