Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 november 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Beloning voor vinder kievitsei

Geplaatst op: 6 maart 2015

Het mooie voorjaarsweer is weer in aantocht. Het broedseizoen van de weidevogels zal binnenkort weer starten. De verwachting is dat binnen enkele dagen het 1e kievitsei wordt gevonden. “Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee”, stelt de organisatie ANV Camperland.

Nu was het vroeger de traditie om het 1e kievitsei aan te bieden aan een hooggeplaatst persoon. Dit is nu verboden. Rapen mag niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven weer het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, evenals vorig jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer, weer een geschenk uit ter waarde van € 100 voor de vinder van het 1e kievitsei in haar gebied – De IJsseldelta. Vorig jaar werd op 10 maart het 1e kievitsei gevonden door de broers Gerrit en Wolter van der Vegt in de polder Mastenbroek.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder beheer zouden deze soorten – vooral de Grutto – dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 200 (boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming.

Door middel van uitgesteld maaien, het creëren van een betere leefomgeving, krijgen deze vogels de kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 70% van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Over de periode 2013 – 2015 heeft de ANV met subsidie vanuit het Nationaal Landschap IJsseldelta het Weidevogelplus project kunnen uitvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan het o.a. realiseren van voedselrijke plas dras situaties opdat de vogels na een lange reis kunnen opvetten en zich kunnen voorbereiden op het broeden. Stoken beheer met uitgesteld maaien opdat de kuikens meer tijd hebben om vlieg vlug te worden. Specifieke maatregelen voor kievit populaties op maisland.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door onze weidevogel coördinator Joop Beens – tel.no. 06-15127916.

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500