Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterkwaliteit Zwarte Meer moet beter

Geplaatst op: 22 april 2015

Rijkswaterstaat legt in het Ketelmeer en Zwarte Meer ondiepe zones aan om de ecologische waterkwaliteit van de meren te verbeteren. Dit is onder meer goed voor de diversiteit aan vis. Daarnaast wordt er riet gepland, wat goed is voor de Karekiet, een beschermde vogelsoort die riet nodig heeft om in te nestelen. In het Ketelmeer is het project al van start gegaan. Volgende maand start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden in het Zwarte Meer. Daarvoor wordt een inloop avond georganiseerd.

Waterbeheer in Nederland was jarenlang vooral gericht op de bescherming tegen hoogwater en een vlotte doorgang voor de scheepvaart. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. Bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland zijn vooral rechte dijken neergelegd, waardoor er geen geleidelijke overgang is tussen land en water. Maar vissen hebben ondiep water juist nodig om eitjes te kunnen leggen en voedsel te zoeken.

De ondiepe zones die Rijkswaterstaat aanlegt dragen dus bij aan een gevarieerde visgemeenschap en leveren ook een verbeterde leefomgeving op voor planten, waterdieren en vogels. Vissen als snoek, stekelbaars en donderpad zullen zich beter kunnen ontwikkelen. Voor de Karekiet, een beschermde vogelsoort die de laatste jaren in aantal is afgenomen plant Rijkswaterstaat riet om in te nestelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door waterbouwer Van den Herik. Begin juni wordt gestart met de aanleg van de zones in het Zwarte meer. In de loop van de zomer van 2016 worden de werkzaamheden afgerond. Rijkswaterstaat houdt rekening met het broedseizoen en met beschermde soorten.

Inloopavond

Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst om u te informeren over het project in het Zwarte Meer. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen over de werkzaamheden en de planning van het project. Ook zal landschapskunstenaar Paul de Kort aanwezig zijn, die in opdracht van de provincie Flevoland een ontwerp heeft gemaakt voor landschapskunstwerk Pier + Horizon. Het kunstwerk komt in het Zwarte Meer en herinnert aan de voormalige strekdam, die het Lichthuis Oud Kraggenburg vroeger verbond met het Zwarte Water. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig, u kunt vrij in en uitlopen

Datum: woensdag 29 april 2015 van 19.00 – 21.00 uur Locatie: Hotel van Saaze, Dam 16, 8317 AV Kraggenburg Meer informatie Rijkswaterstaat legt de ondiepe zones aan in het kader van de Kaderrichtlijn Water, www.rws.nl/krw Riet voor de Karekiet wordt gepland in het kader van De Natura 2000 maatregel in het Zwarte Meer http://www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/natura_2000/index.aspx

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500