Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Stereo zingt in Elspeet

Geplaatst op: 24 mei 2015

Tekst en foto's Erik Eenkhoorn

Christelijk Genemuider mannenkoor Stereo zong zaterdag in de Hersteld Hervormde kerk in Elspeet tijdens een koor en samenzangavond ten bate van Woord en Daad. Het koor stond zoals altijd onder de bezielende leiding van Harm Hoeve, en het fraaie 3 klaviers Metzlerorgel werd bespeeld door Lennart Knops.

Stereo opende de avond om half 8 met een nieuw stuk: Prijs mijn ziel, de Hemelkoning. Waarna de opening werd verzorgd door ds. C.M. Buijs. Na de meditatie was er samenzang, Psalm 42 vers 5. En hoe kan het ook anders, dat was met Genemuider bovenstem. Na het voorspel van Knops, zong een bomvolle kerk ‘Maar de HEER zal uitkomst geven’.

Stereo stelde zich op voor de preekstoel, waarna het begon met het lied: ‘Eén Naam is onze hope’, van de hand van Klaas Jan Mulder, gevolgd door het lied ‘Zie ons wachten aan de stromen’, eveneens van Mulder. In het voorspel voelde je de ‘stromen’… Een zéér gedreven dirigent dirigeerde het koor naar een geweldig niveau, van heel intens, tot een geweldig slotrefrein!

Henk de Boer, de tenor van het koor kwam naar voren. Wederom een lied van de hand van Klaas Jan Mulder: ‘Ga mij niet voorbij, o Heiland’. Een heel gevoelig lied, waarbij het koor met een zachte ‘oe’ de solist ondersteunde. Dit maakte het alles tot een smeuïg geheel.

Het laatste lied in het 1e blok was Psalm 136. Een voorspel van Knops, waande ons in de Grote Laurenskerk in Rotterdam, met de snaterende trompetten, wist hij het koor mee te voeren om deze psalm te ‘vertellen’ aan de gemeente! En dat werd gedaan. Er zat ‘gevoel’ in deze uitvoering. Het was dan ook muisstil na het slotakkoord! Er stond weer samenzang op het programma: Psalm 119 vers 1 en 86. De samenzang was erg massaal…

Rina Molenaar, van Woord en Daad, vertelde waarom het project, waarvoor de collecte bestemd was, zo hard nodig is: Jongeren wordt beroepsonderwijs geboden door partnerorganisatie CREDO in Burkina Faso. Zij ontvangen de mogelijkheid zich te specialiseren in een vak, zodat kans op betaald werk groter wordt.

In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van de door de overheid voorgeschreven curricula, waarbij extra nadruk wordt gelegd op praktische vaardigheden, stageperiodes en arbeidsbemiddeling voor afgestudeerden. Een specifieke doelgroep betreft de boeren op het platteland van Sissili; zij krijgen vaardigheidstrainig met betrekking tot landbouwtechnieken.

Tijdens de orgelsolo van Lennart over Psalm 108, werd er gecollecteerd, waarna er werd gezongen over de zachte harp, en de schelle luit.

Stereo kwam weer op. Met koorsolist Leo Stam, begon het met het lied: Rots der eeuwen, van Jaap Kramer, gevolgd door het lied: Als ik een kruis moet dragen, waarin de baspartij heerlijk te horen was! Er werd afgesloten met Psalm 146.

Na samenzang Psalm 75 besloot ds Buijs de avond. Nog een keer werd er gezongen: Psalm 150 vers 1 en 3, met bovenstem, en het galmde door de kerk: Looft, verheugt de HEER der Heren! De collecte heeft meer dan 2500 euro opgebracht!

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Stereo zingt in Elspeet

  1. Jan Roetman schreef:

    Mooi verslag van mooie avond!

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500