Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

SGP wil meer startersleningen

Geplaatst op: 8 juni 2015

SGP’er Heetebrij wil zich niet neerleggen bij het einde van de starterslening. De gemeente maakte vorige maand bekend dat het budget daarvoor op is. De starterslening biedt uitkomst wanneer een starter op de woningmarkt de financiering bij een bankinstelling niet helemaal rond kan krijgen. De lening door de gemeente, die aan vastgestelde voorwaarden dient te voldoen, overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Dit zorgt voor een positieve impuls op de woningmarkt.

Dat dit instrument werkt is gebleken. Inmiddels hebben dit jaar al 23 woningkopers binnen onze gemeente hier gebruik van gemaakt. De SGP heeft toegezegd te hechten aan een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. De SGP wil hierop sturen door vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Veel Zwartewaterlandse jongeren willen, wanneer ze zelfstandig gaan wonen, ook graag de mogelijkheid hebben om  in de kernen, waarin in ze zijn geboren en opgegroeid, te kunnen wonen.

De SGP heeft afgesproken zich hier voor in te zetten en de mogelijkheden te blijven onderzoeken om starters in hun eigen kern een kans op een woning te geven. Startersleningen bieden starters juist die mogelijkheid een huis te kopen. En doordat de verkopers van die woningen vaak weer nieuwe woningen kopen wordt de doorstroming op de woningmarkt verbeterd. Voor een blijvende impuls voor starters op de oplevende woningmarkt is een aanvulling op het budget voor de startersleningen wenselijk. De SGP heeft toegezegd zich in te zetten om ook in de toekomst voldoende middelen voor startersleningen beschikbaar te houden.

Nu de bodem is bereikt trekt de SGP aan de bel. Raadslid Heetebrij van de SGP-fractie heeft schriftelijk vragen aan het College van B&W gesteld of het College met de SGP van mening is dat de starterslening een stimulerende factor is voor de woningmarkt in onze gemeente. Zou het niet zeer wenselijk zijn dat het budget hiervoor wordt aangevuld? Vindt het College dit ook, dan daagt de SGP het College uit om alle mogelijkheden voor eventuele hernieuwde aanvulling binnen de gemeente, provincie en Rijksoverheid grondig te onderzoeken en de Gemeenteraad hierover positief te berichten.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500