Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gebiedscoörporatie voor IJsseldelta

Geplaatst op: 1 juli 2015

De gebiedscoöperatie IJsseldelta is een feit. 21 organisaties uit de regio tekenden gisteren voor deelname. Zij willen zich inzetten voor vitaliteit en kwaliteit van het buitengebied en de dorpen in de IJsseldelta. De samenwerking bestaat uit een unieke mix van dorps- en streekverenigingen, agrarische organisaties, natuurbeschermers en landschapsorganisaties. Zij gaan er samen voor om de IJsseldelta mooier, beter en (economisch) succesvoller te maken.

De gebiedscoöperatie IJsseldelta richt zich op het buitengebied en de dorpen van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, waaronder ook het Nationaal Landschap IJsseldelta. De coöperatie nodigt bewoners, ondernemers en organisaties in de IJsseldelta uit om mee te denken en zelf met initiatieven en plannen te komen. Het motto daarbij is: “Kansen pakken, is kansen creëren”. Zo kan de kracht van de samenleving in de IJsseldelta volledig worden benut.

Vol actieprogramma
De gebiedscoöperatie IJsseldelta wil samen met bewoners, ondernemers en organisaties initiatieven nemen op het gebied van versterking en verduurzaming van de landbouw. Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke drager van de identiteit van het gebied, ook in de toekomst een krachtige sector blijft. Initiatieven komen er ook op het gebied van recreatie en toerisme. Zo zal in het najaar een online platform klaar zijn, waarop recreatiebedrijven en streekproducten uit de IJsseldelta zich kunnen presenteren aan regiobewoners en toeristen. Een deel van de opbrengsten van de site wordt weer geïnvesteerd in het gebied. De gebiedscoöperatie IJsseldelta is verder volop bezig met plannen om buurthuizen, clubhuizen en verenigingsgebouwen, onder aantrekkelijke voorwaarden, te voorzien  van zonnepanelen.

Investeren gaat door
Met de komst van de gebiedscoöperatie IJsseldelta wordt het succes van tien jaar Nationaal Landschap IJsseldelta voortgezet. Weliswaar met aanzienlijk minder (overheids)geld, maar met nog meer betrokkenheid vanuit de mensen in het gebied. De kracht van de samenleving in de IJsseldelta wordt op alle mogelijke manieren benut.

Thematisch bestuur
De gebiedscoöperatie IJsseldelta is een breed samenwerkingsverband. In de eerste ledenvergadering van de jonge coöperatie werden vrijdagmiddag 26 juni de statuten goedgekeurd. Het bestuur van de gebiedscoöperatie IJsseldelta wordt onderverdeeld in thema’s. De thema’s zijn  dorpen, ondernemen, toerisme & recreatie, landbouw, natuur & landschap. Tijdens de ledenvergadering werd voorgesteld het thema stad-platteland toe te voegen. Dit thema is echter vervlochten met alle andere thema’s. Op 28 augustus vindt de tweede ledenvergadering plaats. Dan kiest de gebiedsraad (de vertegenwoordigers van de 21 organisaties) het bestuur van de coöperatie.

Samenwerking met provincie, gemeenten en waterschap blijft
De samenwerking in de IJsseldelta tussen de gebiedspartijen en de provincie, gemeenten en het waterschap blijft. De rollen veranderen. De partijen uit de IJsseldelta bepalen zelf de koers van de ontwikkeling van het gebied. De overheden willen daarbij met raad en daad helpen, maar er is niet standaard een budget voor het gebied, zoals er dat afgelopen 10 jaar wel was voor Nationaal Landschap IJsseldelta. Zelf nog meer de verantwoordelijkheid oppakken en daarbij ook middelen genereren, is het devies. En dat is nieuw voor de (samenwerkende) bewoners en ondernemers en voor de betrokken overheden.

Resultaten uit het verleden
Gedeputeerde Eddy van Hijum bracht tijdens de eerste ledenvergadering een toast uit op de geboorte van de gebiedscoöperatie. Hij benadrukte dat alle partijen leren in deze nieuwe samenwerking. “Ik heb er alle vertrouwen in dat u in uw missie zult slagen. Immers: ervaringen uit het verleden (Nationaal Landschap IJsseldelta) bieden een fantastische basis voor de toekomst. Ik feliciteer u met de oprichting van de gebiedcoöperatie IJsseldelta en de start met 21 leden”, aldus Eddy van Hijum.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500