Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Respectvolle omgang met elkaar’

Geplaatst op: 2 juli 2015

“Laten we respectvol met elkaar omgaan”, stelde Maarten Slingerland van de SGP donderdagmiddag tijdens de raadsvergadering. Hij kwam terug op de bijdrage van de PvdA, waarin volgens hem ‘persoonlijke aanvallen’ werden gedaan.

“Vanuit de oppositie is snoeiharde kritiek op de coalitiegeleverd. De coalitie zou niet over inhoud willen praten, geen ruimte willen geven voor discussie en standpunten liggen muurvast”, zei Margreet Bosma van het CDA. “De beoordeling van het college is helemaal bar. Het is gezakt voor alle examens en een her zit er niet in.”

Haar partij heeft de indruk dat de PvdA nog steeds graag deel wil uitmaken van deze coalitie, zo beweerde zij. Verder gaat het goed in de gemeente, volgens het CDA. “Dankzij de inzet van velen gaan evenementen, ondanks bezuinigingen, gewoon door. Genemusiment in september dit jaar, Eikoerei vorig jaar. Zwartsluis Onder Zeil  in 2015 en in 2014 tijdens het Hemelvaartsweekend de Sleepbootdagen. Alle zwembaden zijn nog open, mede door de inzet van ons college en het bestuur, personeel en vrijwilligers  van de baden.” PvdA-fractievoorzitter Astrid Dijkstra ging niet op het CDA in.

De VVD, bij monde van John Smits, stelde voor om het aantal fte’s van de wethouders, dat nu drie is, te verlagen naar 2,1 fte. Dat geld zou dan besteed moeten worden om één zaterdagochtend in de maand het gemeentehuis open te stellen voor mensen die doordeweek niet kunnen. Tamme Spoelstra van de ChristenUnie deed dit af als ‘wishful thinking’. Slingerland meldde dit een ‘bijzonder voorstel’ te vinden.

Burgemeester Bilder voelt er ook weinig voor. “Ik weet uit eigen ervaring dat wethouder zijn eigenlijk nooit een parttime functie is. Onze wethouders maken veel uren, en daar ben ik persoonlijk getuige van.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500