Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Derde Bronzn Buze wordt dit jaar uitgereikt

Geplaatst op: 21 juli 2015

Na de uitreikingen van de Bronzn Buze in 2011 en 2013 aan respectievelijk Klasien Hoekman en Bert en Dirma Timmerman heeft het bestuur van het Provisoorfonds besloten ook dit jaar de Bronzn Buze uit te gaan reiken.

Het Provisoorfonds heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Dat doet ze in de eerste plaats door het verstrekken van geldelijke bijdragen, maar het Provisoorfonds wil dat ook graag doen door ‘uitschieters’ op één van deze terreinen eens extra in het zonnetje te zetten

De Bronzn Buze is een twee/driejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een persoon (of een groep personen) die zich (belangeloos) buitengewoon heeft ingezet voor bepaalde sociale maatschappelijke- of culturele activiteiten in Genemuiden

Voor wie is de Bronzn Buze bestemd?

Genemuiden telt heel veel vrijwilligers. En ze zijn allemaal heel belangrijk. Zonder vrijwilligers zouden veel verenigingen en instellingen niet eens kunnen functioneren. Maar soms kom je iemand tegen die meer doet. Die de schouders er onder zet, een frisse wind laat waaien, de zaak opport, de kar weer vlot trekt, kortom: die verder kijkt en meer doet dan van een vrijwilliger verwacht mag worden, en dat gedurende langere tijd. Iemand die eruit springt dus.

Zie je die ‘Bronzn Buze’ tussen de rest van de biezen staan? Natuurlijk zie je hem; hij springt er immers niet alleen qua kleur, maar ook met kop en schouders bovenuit! En dat vaIt op! Zulke mensen zijn er ook. Mensen die opvallen, omdat ze eruit springen, boven de rest uitsteken. Zulke mensen zoekt het Provisoorfonds. Daarom is de ‘Bronzn Buze’ in het leven geroepen.

Het Provisoorfonds wil alle Genemuidenaren oproepen om eens om zich heen te kijken naar zo’n persoon, en die voor te dragen voor de Bronzn Buze 2013. Dat kan tot 20 augustus 2015, Een onafhankelijke commissie zal vervolgens uit de inzendingen de winnaar kiezen, die dan dit najaar bekend zal worden gemaakt.

Voor de winnaar is er een beeldje van de Bronzn Buze, en een bedrag van € 1.000,- te besteden aan een zelfgekozen ‘project’ binnen de vereniging/instelling in Genemuiden waarvoor hij/zij zich altijd inzet.

Voordragen kan door voor 20 augustus a.s. een brief te richten aan het Provisoorfonds, Postbus 209, 8280 AE Genemuiden. In die brief schrijft u wie u wilt voordragen, en waarom. Vermeld daarbij wat degene die uw voordraagt doet, waarin hij/zij zich onderscheidt van anderen, hoe lang hij/zij zich al inzet, hoeveel tijd dat doorgaans per week vraagt en alle andere informatie die van belang is. Onderteken met naam en adres, zodat er evt. aanvullende informatie kan worden gevraagd.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500