Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Culturele leven Genemuiden na de oorlog

Geplaatst op: 23 augustus 2015

Deel negen in de terugblik van oud-gemeentesecretaris Onderweegs gaat over het culturele leven in Genemuiden na de Tweede Wereldoorlog. Hij gaat onder meer in op de bouw van het Wijkgebouw en de verschillende koren in Genemuiden en Kamperzeedijk.

Deel 9 – Wijkgebouw N.H. kerk, culturele leven – diverse koren.

Van de Oosterkaai in de Prinses Julianastraat overgaande viel het oog van mijn Amerikaanse vriend op het monumentale wijkgebouw van de Herv. kerk. “Als ik mij goed herinner stond hier voorheen een grote oude loods tot aan de nok volgestampt met biezen”, merkte hij op. “Inderdaad”, gaf ik ten antwoord, “de schuur is afgebroken en de N. H. kerk heeft op de vrijkomende plaats een gebouw laten zetten ten behoeve van het kerkelijk wijkwerk. Aan zulk een gebouw bestond grote behoefte, zoals u weet. Men was voor allerlei verenigingsarbeid aangewezen op de consistorie van de kerk en het ongezellige, te kleine weeshuis. Sinds enige maanden wordt het nieuwe wijkgebouw des zaterdagsavonds gebruikt voor ontwikkeling en ontspanning van de jeugd. Alleen reeds hierom zou dit gebouw voldoende bestaansrecht hebben want de jeugd miste tot dusver een lokaliteit om zich te vermaken en bezig te houden.

Allerlei gezelschapsspelen staan nu daar te harer beschikking. Op de Westerkaai, waar ik woon, kan ik het zaterdagsavonds heel goed merken dat een deel van de jeugd niet meer z’n zolen slijt in het visa versa van brug tot bult of veerhoofd. Ook voor de zondagavonden moest zoiets mogelijk zijn want op deze avond lijkt het soms wel of de gehele Genemuider jeugd van drie tot dertig jaar de straat op gestuurd wordt. Ik heb al in heel wat plaatsen gewoond, doch zo erg als hier, heb ik het nergens aangetroffen. Ik heb mij wel eens afgevraagd, of de ouders wel beseffen, dat het niet meer dan hun eenvoudige plicht is, voortvloeiende uit hun verantwoordelijkheid voor het welzijn hunner kinderen, om dezen te trachten aan huis te binden door het scheppen van een gezellige sfeer, door met hen mee te doen in gezelschapsspelen enz. In mijn leven bewaar ik steeds een kostbare herinnering aan de gezellige winteravonden thuis. En de herinnering aan een mooi gezond huiselijk leven kan voor het latere leven van onschatbare betekenis zijn”.

Culturele leven

“Kunt u mij iets vertellen van het culturele leven in deze plaats?” “O zeker,” antwoorde ik, “daarover valt veel goeds te zeggen. Want sinds 1945 is op dit gebied een grote vooruitgang te bemerken. U weet dat we vóór de oorlog reeds twee zangverenigingen rijk waren, alsmede een muziek-en een sportvereniging. Sindsdien zijn er verschillende verenigingen bijgekomen. Over al deze een kort woord.

De Lofstem

De Lofstem heeft in september 1945 voor het eerst sinds de oorlog haar repetities hervat onder leiding van dhr.van Dalfsen van Zwartsluis. Het eerste concours waar zij aan deelnam vond plaats op Hemelvaartsdag 1946 te Wapenveld, waar zij met 319 punten werd geplaatst in de eerste afdeling. Het volgend jaar op 23 juli behaalde zij op het concours te Ommen opnieuw een eerste prijs in de eerste afdeling en een ereprijs voor het hoogst aantal punten van die dag. Pinkstermaandag 1948 bracht de vereniging naar het concours te Steenwijk, waar zij voor het eerst zong in de afdeling “uitmuntendheid”. Deze sprong bleek niet te hoog voor haar te zijn want zij wist daar met 354 punten beslag te leggen op een eerste prijs.

kifsten

Het daaropvolgend jaar, op 15 juni 1949 werd in Ede opnieuw een eerste prijs gehaald met 347 punten benevens een ereprijs voor het hoogst aantal punten van die dag. Op Hemelvaartsdag 1950 werd, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der vereniging, in deze gemeente een concours gehouden, waaraan ook de Lofstem deelnam, met als resultaat een eerste prijs met 360 punten plus een ereprijs en een promotie naar de afdeling “superieuren”. In deze afdeling kwam zij uit op een, op 15 augustus van hetzelfde jaar, gehouden nationaal concours te Ermelo, waar andermaal een eerste prijs werd behaald met 373 punten. In 1951 was zij op het concours te Heino echter minder gelukkig en moest zij zich tevreden stellen met een tweede prijs in de ereafdeling. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter Joch. Visscher, de secretaresse mej. H. Visscher en de penningmeesteresse mej. A. Brink. Haar ledental bedraagt thans 67. De wekelijkse leiding van de avonden berust nog steeds bij dhr. van Dalfsen.

Excelsior

De christelijke gemengde zangvereniging “Excelsior” kwam voor het eerst na de oorlog uit op het concours te Wapenveld op pinkstermaandag 1946 en wist toen onder de eminente leiding van haar directeur, dhr. Belder van Kampen, een eerste prijs te behalen met 343 punten in de afdeling “uitmuntendheid”. Dit succes was wel wat te groot in één keer, want een jaar later moest zij op het concours te Ommen zich met een tweede prijs tevreden stellen. In het daaropvolgend jaar werd te Steenwijk weer een eerste prijs behaald met 356 punten, noch steeds in de afdeling “uitmuntendheid”. Achtereenvolgens in 1949 een tweede prijs, in 1950 op het concours te Genemuiden een eerste prijs en in 1951 te Heino weer een eerste prijs met 324 punten.

excels

Na dus tweemaal achtereen een eerste prijs in de afdeling “uitmuntendheid” te hebben behaald, kon zij promoveren naar de ereafdeling, in welke afdeling zij in het komende voorjaar op Hemelvaartsdag in Steenwijk zal moeten uitkomen. Op 4, 5 en 9 december 1950 hield de vereniging een kleine bazaar voor de aanschaffing van een nieuwe piano. Niet alleen werd het hiervoor benodigde bedrag ruimschoots verkregen, doch daarnaast was er nog zoveel over dat het organiserend comité de vereniging ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan op 9 maart 1951 nog een prachtig vaandel kon aanbieden. Excelsior telt momenteel 86 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door G. J. Beens, voorzitter, D. Beens, secretaris en B. Naberman, penningmeester. Dhr. Belder zwaait nog steeds op de zo bekende zwierige wijze de dirigeerstok.

Kinderkoor

Als jongste loot aan de vocale stam kan nog worden genoemd het kinderkoor van Excelsior. Dit koor is in het najaar van 1951 opgericht met een ledental van over de honderd en heeft een uitbundig succes geboekt bij haar eerste optreden.

Door Eendracht Sterk, Kamperzeedijk

In de na-oorlogse jaren is Kamperzeedijk op dit gebied niet achter willen blijven en heeft in oktober 1946 de christelijke gemengde zangvereniging “Door Eendracht Verbonden” opgericht met als directeur dhr. D. de Jonge aldaar. Dit jonge koor wist op het eerste concours waar zij aan deelnam, in 1950 te Balkbrug, een eerste prijs te behalen in de tweede afdeling. Voorwaar geen slecht resultaat. Deze prijs hield tevens in een promotie naar de eerste afdeling in welke afdeling zij het volgend jaar in Heino uitkwam. Hier moest zij zich echter met een derde prijs tevreden stellen. Sterke wisseling in de leden waarmede deze jonge vereniging geregeld heeft te worstelen zal aan dit mager resultaat wel niet vreemd zijn geweest. De vereniging telt momenteel 45 leden.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren J. van Enk, voorzitter, H. van der Horst, secretaris, en J. Leusink, penningmeester. Elk jaar geeft zij een uitvoering waarvoor steeds grote belangstelling bestaat en erg in de smaak van het publiek valt. Het verenigingsleven in deze buurtschap wordt echter sterk gehandicapt door het ontbreken van een behoorlijk lokaliteit. Het is voor haar te hopen dat de bouw van een nieuwe christelijke school perspectieven biedt met het oog op het oude vrijkomende gebouw.

Neutrale zangvereniging Genemuiden

Eén dezer dagen zal waarschijnlijk in Genemuiden een derde zangvereniging worden opgericht, een zogenaamde neutrale vereniging. Hierover kan ik dus nog geen mededelingen doen”.

Wout van Olst

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500