Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Nieuwe hoogwaterbrigade voor het eerst in actie

Geplaatst op: 28 september 2015

De gloednieuwe KEI Brigade (Kampereilandbrigade) gaat woensdag 30 september aanstaande om 19.00 uur voor het eerst het veld in voor een oefening en instructies. De bijeenkomst vindt plaats aan de Mandjeswaardweg 24 op het Kampereiland (Maatschap C. van Werven en J. van Werven-Gunnink). De manschappen moeten bij hoog water het gebied tussen Genemuiden en Kampen beschermen.

Ruim 100 inwoners van het Kampereiland en omgeving die zich vrijwillig hebben aangemeld bij de brigade, krijgen instructies over het werk dat ze te doen staat als hoogwater dreigt. In het geval van storm, het sluiten van de balgstuw Ramspol en blijvend stijgende waterstanden, wordt de brigade opgeroepen en versterken zij binnen enkele uren de dijk door in teams, vanuit diverse opslagplaatsen zandzakken op de kade langs het Zwarte Meer te leggen.

Kom ook in actie!

De KEI Brigade is nog niet op volle sterkte. Om er zeker van te zijn dat er voldoende brigadiers in actie kunnen komen, is een brigade van 270 man en vrouw sterk nodig waar een beroep op gedaan kan worden. De helft hiervan komt daadwerkelijk in actie en de andere helft staat paraat voor aflossing wanneer het hoogwater langer duurt. : Ben of ken jij iemand die ook de handen uit de mouwen wil steken bij dreigend hoogwater? Kom dan ook naar de oefen- en instructieavond (graag wel eerst aanmelden via www.wgs.nl/kei). Mocht aanmelden niet meer lukken, kom dan om 19.00 uur naar Mandjeswaardweg 24 op Kampereiland”, aldus het waterschap.

De inzet van een vrijwilligersbrigade is een onderdeel van de tijdelijke extra maatregelen van het Waterschap Groot Salland om de buitenpolders van Kampereilanden (tussen het Zwarte Meer en de oude Zuiderzeedijken) te beschermen tegen overstroming. Totdat de maatregelen voor dijkverbetering gereed zijn (in 2018) en de dijk langs het Zwarte Meer daarmee voldoet aan de gestelde norm, staat de KEI Brigade klaar.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500