Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Voorlichting over keten jaarwisseling

Geplaatst op: 11 november 2015

Net als vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk om voor de jaarwisseling een vergunning voor een ‘eindejaarskeet’ aan te vragen. Hoe dat werkt, wordt donderdagavond vertelt in de gemeentewerf aan de Sisalstraat. Groepen die een eindejaarskeet willen aanvragen zijn verplicht op deze avond met twee vertegenwoordigers aanwezig
te zijn. Aan een groep die 12 november 2015 niet aanwezig is, wordt geen vergunning verleend.

Het ‘aanvraagformulier eindejaarsketen’ is te downloaden op www.zwartewaterland.nl. Tijdens de informatiebijeenkomst moet het aanvraagformulier volledig ingevuld (inclusief toestemming eigenaar/gebruiker aangrenzend
perceel) ingeleverd worden. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker van het perceel zijn handtekening
op het formulier heeft gezet.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500