Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Schudden van graven mogelijk

Geplaatst op: 8 december 2015

De Vereniging Grafrechten Zwartewaterland (VGZ) en de gemeente Zwartewaterland zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat het schudden van graven op de begraafplaatsen Van Stolkspark en Mastenbroek binnen wettelijke kaders mogelijk is. De gemeenteraad wordt voorgesteld de begraafverordening op dit punt aan te passen. Op donderdag 17 december 2015 neemt de raad een besluit op het voorstel.

Op basis van de in de in november 2013 vastgestelde Beheerverordening begraafplaatsen is schudden van een graf op de begraafplaatsen Van Stolkspark en Mastenbroek niet toegestaan. Schudden houdt in dat ruimte ontstaat voor meerdere graven in een grafruimte waardoor er meerdere familieleden kunnen worden begraven. Het schudden van een graf is een recht dat al jarenlang op genoemde begraafplaatsen wordt uitgeoefend.

Tegen de inperking van de grafrechten zijn ruim 240 bezwaarschriften ingediend. Wethouder Dick Visserman: “Dit signaal was zo krachtig dat we het niet naast ons neer konden en wilden leggen. Vanwege de gevoelige materie en de zorgen die leefden bij de betrokkenen hebben we in maart 2014 besloten het schudden van alle graven op de beide begraafplaatsen tot nader orde te gedogen.”

Gezamenlijke werkgroep

Om tot een oplossing te komen hebben de gemeente en de VGZ een werkgroep ingesteld. Doel van deze werkgroep was om binnen de wettelijke kaders, de uitgegeven grafrechten nu en in de toekomst te eerbiedigen en samen te werken aan een gezamenlijke oplossing.

Wethouder Dick Visserman: “Dit bleek erg lastig. Om uit de impasse te komen zijn we op een andere manier naar begraven gaan kijken. Uitkomst hiervan is dat het schudden van graven binnen wettelijke kaders mogelijk is op de begraafplaatsen Van Stolkspark en Mastenbroek met uitzondering van zes graven op begraafplaats Mastenbroek. Deze rechthebbenden zijn hierover geïnformeerd.”

 Overleg VGZ en gemeente

VGZ Voorzitter Naberman: “Inschakeling van een in grafrecht gespecialiseerde jurist, heeft het probleem in een breder perspectief geplaatst. Daarmee ontstond er bij de gemeente ruimte om het schudverbod los te laten en in een gezamenlijke werkgroep de problemen en de werkwijze bij schudden en begraven grondig te onderzoeken. We zijn blij met het resultaat. De werkgroep heeft oplossingen voorgesteld waarmee het schudden en begraven op de oude begraafplaatsen op respectvolle wijze en binnen de wettelijke kaders kan worden voortgezet en waarbij op de begraafplaats Van Stolkspark als vanouds tot 3 diep kan worden begraven.”

Andere manier begraven

Het is, gelet op de beschikbare ruimte, in veel gevallen niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze te schudden en te begraven op de begraafplaatsen Van Stolkspark en Mastenbroek. Zo wijkt de maatvoering op deze oude begraafplaatsen vaak af. Met de recent aangeschafte verticale en op maat gemaakte bekisting is begraven wel mogelijk.

Het in 2014 ingevoerde tarief voor een nieuw graf wordt bij het schudden van een eigen graf niet meer in rekening gebracht.

Informeren belanghebbenden

Rechthebbenden worden per brief geïnformeerd nadat de raad op 17 december een besluit heeft genomen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500