Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bilder: ‘Dankbaarheid over 2015’

Geplaatst op: 5 januari 2016

Tekst en foto: Enrico Kolk

Genemuiden Actueel bezocht eind vorig jaar burgemeester Bilder voor het hieronder te lezen interview. Met hem blikken we nog even terug op 2015 én kijken we vooruit naar dit jaar.

‘Dankbaarheid’. In dat woord wil burgemeester Eddy Bilder het jaar 2015 samenvatten. “Het afgelopen jaar hebben we veel ondervonden van de ellende in de wereld. Te denken valt aan de vluchtelingen en een toenemend gevoel van onveiligheid. Als je dan het grote wereldgebeuren gadeslaat dan zijn wij bevoorrecht dat we in zo’n mooie omgeving een stil en gerust leven kunnen leiden. Overigens is dat een taak van de overheid , volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis.”

Voor echte dieptepunten is de gemeente dan ook gespaard gebleven. “Toch hebben we geen enkele reden om onszelf op de borst te kloppen. Als het goed gaat, dan is dat vaak omdat je de wind meehebt. En wij mogen weten dat ons werk gezegend wordt.”

In 2015 zijn er, volgens de burgervader, mooie stappen gezet op weg naar verbeteringen. “Bijvoorbeeld in de winkelcentra van Genemuiden. De Klaas Fuitestraat is de supermarktenstraat geworden en in het centrum is er een aantal winkels bijgekomen. Het is echt opgeknapt, het aanzien is verbeterd.”  Daarnaast zijn de werkzaamheden rond de verbetering van de Industriehaven afgerond, daarmee is aan een jarenlange discussie een einde gekomen.

Ook op financieel gebied zijn er ‘stappen gezet’. “De zaken lijken nu beter onder controle te komen. De belastingen hoeven niet opnieuw fors omhoog. Dat stemt tot dankbaarheid.” Een taak die de in december 2014 aangestelde gemeentesecretaris Jelle Dijkstra  op zijn bordje kreeg, was het op orde brengen van de ambtelijke organisatie.  Hij zou anderhalf tot twee jaar blijven, maar Bilder verwacht dat Dijkstra langer blijft. “Het bevalt goed, we zijn aan elkaar gewend en voelen elkaar ook aan”, verduidelijkt hij. “Bovendien willen we graag dat hij doorgaat met het klaarmaken van de ambtelijke organisatie voor de toekomst.”

Een grote organisatorische opgave was de tijdelijke opvang van asielzoekers in Hasselt.  “Dit jaar moesten we ineens tijdelijke opvang voor 100 asielzoekers  in Hasselt regelen. Dat is heel goed verlopen. Weer iets om dankbaar voor te zijn.” In de toekomst zal deze vorm van opvang niet opnieuw plaatsvinden. “Maar zeg nooit nooit, de toestroom van asielzoekers houdt niet op.” Plannen om een heel AZC op te bouwen zijn er  niet. “Dat is niet aan de orde. Maar voor de opvang van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) wordt naar alle gemeenten, dus ook naar de onze, gekeken. Misschien dat die taakstelling opgerekt wordt.”

Eén ding veranderde zeker niet: de evenementen. Ondanks veel trammelant over de subsidiestop gingen evenementen als Genemusiment door en gaat het W.G. van den Hulstfestival (2016, Hasselt) gewoon door. “Ik vind het belangrijk dat ze gewoon doorgaan. En ze worden niet alleen door bepaalde burgers bezocht, maar ook door de mensen uit andere kernen.”

Het net begonnen 2016 zal niet het jaar worden van het vertrek van Bilder. “Bij mijn komst hebben we afgesproken dat ik minimaal één termijn zou volmaken. Dat betekent dat ik op z’n minst blijf tot 2017.” Maar: “IJs en weder dienende”, voegt hij er tersluiks aan toe.

“Ik hoop dat 2016 ook het jaar wordt waarin de woningmarkt weer een beetje aantrekt. Daar zijn wij als grootgrondbezitter van afhankelijk. Daarnaast hoop ik dat we in 2016 samen met actieve burgers de samenwerking vorm kunnen geven. De participatiemaatschappij dus”, sluit Bilder af.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500