Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

School, kerk en gezin week centraal op hervormde scholen

Geplaatst op: 24 januari 2016

Morgen begint op de hervormde scholen de week van SKG: School Kerk Gezin. Tot en met zondag wordt er op school, thuis en in de kerk stil gestaan bij dit thema. “Dit thema werken we uit aan de hand van de Bijbelverhalen waarin Jezus zijn discipelen uitkiest. Met verschillende Bijbelgedeeltes willen we op school en thuis nadenken over het thema”, aldus de organisatie.

Op school wordt er in alle groepen nagedacht over het thema a.d.h.v. Bijbelverhalen. Ook worden er werkjes gemaakt die aansluiten bij het thema. Daarnaast zal er veel gezongen worden en wordt er een themalied aangeleerd. De liederen die gezongen worden, zijn terug te vinden op: www.hervormdjeugdwerk.com/skg

Voor thuis is er een boekje waarin per dag (maandag t/m zondag) het thema naar voren komt. Zo staat er bij iedere dag een stukje tekst die gaat over het thema, er wordt een bijbelgedeelte genoemd die samen gelezen kan worden, er staan vragen bij waar over (door)gepraat kan worden en er worden liederen vermeld die samen gezongen kunnen worden.

Op woensdag 27 januari is er een avond voor ouders/opvoeders, bestuur, leerkrachten, ambtsdragers, predikanten en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is: “Leren in het gezin” De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Hervormd centrum. Vanaf 19.45 uur is er koffie. U bent van harte welkom! Graag willen we de laagdrempeligheid benadrukken! Zeker in deze rumoerige tijd is het niet gemakkelijk onze kinderen op een juiste manier op te voeden.

Op vrijdag 29 januari wordt er een Sing-in georganiseerd, deze is ook in het Hervormd centrum en zal worden begeleid door de muziekgroep en kinderen van de scholen. Natuurlijk gaan we dan ook het themalied zingen!  Het begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen. Het zal ongeveer een uurtje duren.

In de Grote Kerk aan het kerkplein wordt op zondag 31 januari de themaweek afgesloten met een dienst. Deze dienst begint om 9.30 uur. Om 9.15 uur beginnen we met het zingen van enkele liederen van de afgelopen week. Er is een liturgie aanwezig. Iedereen is van harte welkom! Ook in het Hervormd centrum en de Hersteld Hervormde Kerk zal er aandacht worden besteed aan het thema.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500