Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Doorgestoken kaart (column Gerrit van Houwelingen)

Geplaatst op: 17 februari 2016

Vrijdagmorgen voor de voorjaarsvakantie sluit de school de poort in verband met de halfjaarlijkse evaluatie. Natuurlijk doorgestoken kaart om de wintersporters een vroege uittocht te gunnen. Hij geeft er een eigen invulling aan en nodigt het team uit zich te verzamelen in herberg De Klomp te Vilsteren. Na de koffie wandelen ze een route door het Vechtdal, onderwijl evaluerend tot ze een ons wegen om met een biologische Speltkoffietafel het gewicht weer op peil te brengen. Kort na de vakantie is er in Coelenhage een studiedag over communicatie en gaat de school weer dicht. De ouders beginnen te morren: ‘En als wij zonder toestemming een lang weekend weggaan, krijgen we de leerplichtambtenaar op ons dak’.

Als de school weer op volle toeren draait geeft hij vier morgens een uurtje remedial teaching in prime time tussen bijbelles en pauze. Hij is niet meer eindverantwoordelijk voor een groep en ‘voor wat, hoort wat’. Zijn jarenlange ervaring in de hele bovenbouw zet hij om in klinkende munt. Kinderen met reken- en leesproblemen uit de volle combinatiegroepen passeren de revue. Met al zijn onderwijskundig vernuft probeert hij hen tot groter inzicht te brengen. Hij wilde toch zo graag schoolmeester worden? Nu eens van binnenuit kracht vinden om jezelf te motiveren in plaats van je heil te zoeken in congressen en seminars. Om ook op gedragsgebied wat beter beslagen ten ijs te komen, schrijft hij zich wel in voor een training in sociale vaardigheden.

Tegen de tijd dat hij zijn boeltje in de Schoolstraat oppakt om naar het Tag te verkassen is bij bestudering van de dooplijsten wel duidelijk dat de woonwijk leeggevist raakt. Bij de leerlingenaangifte is het zover. De ene collega krijgt een aanmelding van veertig, de andere van twintig en voor hem schieten er nog tien over. Deze terugval zet zich voorlopig nog even voort in de nieuwe ‘groeischool’ is de verwachting. Maar na enkele jaren veert het leerlingenaantal weer op en maakt de school slagzij met vijftig kinderen in boven- en honderd in de onderbouw. Evengoed staan er twee lokalen leeg en een uitbreiding met vier lokalen, waar de architect terdege rekening mee moest houden bij zijn ontwerp, ligt in een ver verschiet, ook al omdat de woningbouw stagneert.

Samen met een schoolbegeleider coacht hij een jonge collega-directeur. Hijzelf ondersteunt hem met talloze kneepjes van het vak, formats voor een jaargesprek, beoordelingsgesprek, persoonlijk ontwikkelingsplan enz. Hij hamert erop structuur aan te brengen in de archivering, zodat je je niet wezenloos zoekt bij handelingen die je maar een enkele keer in een cursusjaar verricht. En het nuttigste archief bevindt zich onder het bureau. Helaas wordt de stekker er bij de jonge hond binnen het jaar uitgetrokken. Geen draagvlak meer in het team. Wég alle inspanningen om hem in de benen te houden. Soms vraagt hij zich af hoe hij zelf als directeur de kop meer dan dertig jaar boven water heeft gehouden.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500