Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
5 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente neemt regie Hasselt om de Weede over

Geplaatst op: 29 maart 2016

De gemeente Zwartewaterland wordt 100% aandeelhouder in de ontwikkeling van Hasselt om de Weede. De gemeente neemt daarmee de regierol voor de verdere gebiedsontwikkeling op zich. Na een constructieve jarenlange samenwerking is in goed onderling overleg besloten dat AM haar aandeel in deze ontwikkelingen overdraagt. De reden hiervoor is dat de kosten die het samenwerkingsverband met zich meebrengen niet in evenwicht zijn met de opbrengsten. De nieuwe organisatiestructuur met de gemeente als enig aandeelhouder is eenvoudiger en effectiever.

In 2005 is begonnen met de ontwikkeling van Hasselt om de Weede en Overwaters. In de oorspronkelijk plannen was er ruimte voor 1200 woningen in Om de Weede en een mix van bedrijventerrein en woningen in Overwaters. Ondanks de economische crisis is er in goede samenwerking de afgelopen jaren gestaag doorgebouwd maar dit neemt niet weg dat de plannen in de loop der jaren zijn bijgesteld. Het naar beneden bijstellen van het aantal te bouwen woningen is ook van invloed geweest op het genomen besluit.

Regie op ontwikkeling Om de Weede

De ontwikkeling van Hasselt om de Weede is naar proporties teruggebracht die overeenkomen met de actuele inzichten over de ontwikkeling van de woningvraag. Het uitgangspunt hierbij is dat maximaal 600 woningen in het gebied worden gerealiseerd. Een groot deel van het oorspronkelijke gebied blijft daarmee agrarisch.

Hasselt om de Weede blijft de locatie waar ook de toekomstige inwoners van Hasselt een woning kunnen vinden. Met een kleine en wendbare organisatie kan de gemeente snel inspelen op vragen van projectontwikkelaars, makelaars en geïnteresseerde kopers. De uitbreidingswijk zal verder groeien met ongeveer 25 woningen per jaar.

 

Verdere betrokkenheid AM

Het beëindigen van de huidige samenwerking is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst is onder andere opgenomen dat AM tot 2030 de mogelijkheid krijgt om 80 woningen te ontwikkelen in Hasselt om de Weede. Binnen het plangebied Overwaters gaat AM het grootste deel van de gronden als agrarische grond verkopen. Voor het resterende gebied wordt ingezet op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waarbij ook beperkte ontwikkelingen met bebouwing mogelijk worden gemaakt.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500