Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Uitspraak verandert huishoudelijke hulp niet

Geplaatst op: 19 mei 2016

De Centrale Raad van Beroep (CrvB) heeft op 18 mei jl. rechterlijke uitspraken gedaan over de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo. Het beleid in Zwartewaterland voorziet erin dat de huishoudelijke hulp via een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening wordt aangeboden. Dit maakt dat de uitspraak van de CrvB vooralsnog geen invloed heeft op de huidige werkwijze van de gemeente Zwartewaterland.

De CrvB heeft een uitspraak gedaan over hoe de hulp bij het huishouden moet worden vormgegeven. In het kort geeft de CrvB aan dat Hulp bij het huishouden onder de Wmo valt en dat dit middels een maatwerkvoorziening en/of een algemene voorziening mag worden uitgevoerd. Mits zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonlijke situatie van de aanvrager.

“Hoewel de uitspraak vooralsnog geen gevolgen heeft voor onze gemeente, gaan we toch kijken op welke wijze we tegemoet kunnen komen aan de aanbevelingen uit de uitspraak. Zo gaan we ons het komende  jaar beraden op vereenvoudiging van het beleid,” aldus wethouder Knol namens het college van burgemeester en wethouders.

Indicaties hulp huishouden jaar verlengd

Het college heeft besloten om indicaties voor hulp bij het huishouden die op korte termijn aflopen met een jaar te verlengen. “Wij brengen de cliënten hierover binnenkort schriftelijk op de hoogte.”

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500