Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 mei 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ondernemers hebben meer oog voor zwakkeren op arbeidsmarkt

Geplaatst op: 21 mei 2016

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. “Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie”, zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag tijdens een themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland. De partij onderzocht de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de Participatiewet.

Ondanks de mentaliteitsverandering bij ondernemers moet er nog veel gebeuren om iedereen aan het werk te krijgen. Dat is het belangrijkste doel van de wet die sinds 1 januari 2015 de Wet werk en Bijstand, de WSW en de Wajong vervangt. Coalitiepartijen PvdA en VVD spraken bovendien met werkgevers af dat er 150.000 banen voor jongeren uit de doelgroep moeten komen en 30.000 beschutte plekken voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

In Linksaf in Hasselt bleek dat het met het schapen van die 150.000 banen goed gaat, maar dat er nog nauwelijks beschutte plekken zijn gevonden. “Ondernemers liggen goed op schema, maar de overheid als werkgever blijft achter. Dat is heel slecht”, aldus Kersten. Volgens Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckmanstichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) komt dat omdat gemeenten soms te klein zijn of omdat ze het simpelweg vertikken om beschutte werkplekken te realiseren.

Nierop presenteerde ook de uitkomsten van een onderzoek naar de gevolgen van de Participatiewet. Die ondersteunen de visie van Kersten. “Ondernemers staan veel meer open voor deze doelgroep. En aan de andere kant voelen jongeren zich serieuzer genomen. Ze vinden werk heel belangrijk, terwijl ze jarenlang zijn buitengesloten omdat ze zogenaamd niet konden werken.”

Dat werk essentieel is in een mensenleven betoogde ook de Genemuider ondernemer Reind Breman. Hij gaf een treffend voorbeeld. “Met onze kerk namen we een nieuwe jeugdwerkleider aan, die een dag later een dwarslaesie overhield aan een ongeluk tijdens militaire dienst. We wilden desondanks met hem verder. Wie denk je dat als eerste de revalidatiekliniek verliet…”. Breman riep op om wet- en regelgeving niet te moeilijk te maken. Hij stelt dat de Participatiewet het voor bedrijven juist moeilijker maakt om mensen aan te nemen.

Anneke Speelman presenteerde tenslotte de resultaten van onderzoek van de PvdA in Zwolle en Zwartewaterland. Dat komt overeen met die van de Wiardi Beckmanstichting. In beide onderzoek komt ook een opmerkelijke beeld over onderwijs naar voren. “Soms is doorleren niet de meest ideale weg naar een baan. Een aantal leerlingen van het praktijkonderwijs voelt zich onder druk gezet om door te leren, maakt vervolgens de vervolgstudie niet af en valt buiten de boot.”

Rode draad van de avond was dat de mens centraal moet staan. “Achter ‘een nummer’ gaan mensen schuil met specifieke talenten. Die moeten we veel zichtbaarder maken. ‘Echt werk’ geeft mensen een doel en zelfvertrouwen”, stelt Kersten, die zich met de PvdA daarvoor hard maakt. De partij heeft veel gedaan om de gevolgen van de Participatiewet in kaart te brengen en zet zich in om eventuele problemen op te lossen. “Op papier werkt het goed, maar in de praktijk gaan er soms zaken mis. Al staan tegenover elke negatieve situatie ook veel positieve voorbeelden.”

Organisatoren Greet Generaal en Pascal Arnold van PvdA Zwartewaterland kijken na afloop tevreden terug op de avond. Daarbij waren onder meer Bij de avond in Hasselt waren onder meer politici, wethouders, ondernemers, onderwijsvertegenwoordigers en mensen uit de doelgroep aanwezig. Carry Abbenhues presenteerde de avond. “De interviews die we de afgelopen tijd hielden en deze avond hebben veel resultaten opgeleverd. Samen met de wethouders van Zwolle en Zwartewaterland willen we lokaal de problemen oplossen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500