Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Nieuwe 2e en 3e wereldprojecten welkom

Geplaatst op: 12 juni 2016

Sinds 1994 zetten veel burgers en organisaties In de gemeente Zwartewaterland zich succesvol in voor projecten in 2e en 3e wereldlanden. Met de opbrengsten kan in de primaire levensbehoeften worden voorzien en kunnen de leefomstandigheden en voorzieningen sterk worden verbeterd. Het draagvlak voor deze projecten is in onze gemeente erg groot. Het project van Refilwe uit Genemuiden was daarvan in de afgelopen periode weer een prachtig voorbeeld.

Er kunnen nu weer aanvragen voor projecten worden ingediend voor een periode van vier maanden of langer. Deze kunnen starten in september 2016. Per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente Zwartewaterland stelt hiervoor per jaar € 7.500,00 beschikbaar. Ook projecten die al eerder als 2e/3de wereldproject zijn aangemerkt kunnen deelnemen. Er moet daarbij wel sprake zijn van een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden. Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website www.2e3ewereldprojecten.nl.

Aanvragen voor een project kunnen vanaf nu worden ingediend bij het bestuur van de Stichting 2e/3e Wereldprojecten Gemeente Zwartewaterland. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500