Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente houdt twee miljoen over

Geplaatst op: 7 september 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland zet het beleid om structureel financieel gezond te worden consequent door. De uitvoering van de begroting ligt goed op koers. Het jaar 2016 wordt naar verwachting met een positief jaarresultaat van 2 miljoen euro afgesloten. Het college stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De financiële voordelen op het gebied van afvalinzameling vloeien terug naar de inwoners.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de Zomernota. Daarin wordt de voortgang van de begroting behandeld en wordt besloten of er bijstellingen van de begroting nodig zijn. De Zomernota wordt op 22 september 2016 in de gemeenteraad besproken.

Het ingezette beleid om een structureel financieel gezonde positie te bereiken werpt zijn vruchten af. Het meerjarig beeld van de begroting is positief. Het grootste deel van de structurele effecten is echter al meegenomen in de kadernota 2017 – 2020. De structurele mutaties in deze Zomernota zijn daardoor beperkt.

De realisatie van de beleidsdoelstellingen en geformuleerde maatschappelijke effecten ligt goed op koers. De realisatie van activiteiten vindt plaats binnen het afgesproken – strakke – financiële kader.

In 2016 is € 70.000 extra dividend ontvangen van ROVA, het bedrijf dat de afvalinzameling voor gemeente Zwartewaterland uitvoert. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag terug te geven aan de inwoners door het afvalstoffentarief te verlagen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500