Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 september 2020
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jubilerend Accrete werkt aan grootste verandering ooit

Geplaatst op: 16 september 2016

Grote verandering in het onderwijs. Archieffoto Jeroen Eenkhoorn

Medewerkers en leerlingen vieren vandaag dat onderwijsorganisatie Accrete vijftien jaar bestaat. De organisatie waartoe ook de Genemuider Ichthus School behoort is bezig aan een groot veranderingsproces. Het onderwijs is steeds meer gericht op de kwaliteiten van een kind. Klassikaal onderwijs is passé.

Jan Spanjer uit Zwartsluis is voorzitter van het College van Bestuur van Accrete. Hij was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de organisatie die momenteel op zestien locaties onderwijs en opvang biedt. 2500 kinderen in de Kop van Overijssel volgen daar onderwijs. “We hebben destijds veel tijd uitgetrokken voor de fusie. Sommige scholen bestonden al meer dan honderd jaar. Die stonden natuurlijk niet te springen om de eigenheid op te geven”, vertelt Spanjer.

Veranderingen in wetgeving en het onderwijs maakten die stap echter nodig. Schoolbesturen kregen meer verantwoordelijkheden. “En die bestonden in die tijd nog uit vrijwilligers. Daarmee kon je de extra verantwoordelijkheid niet aan. Daardoor ontstond er behoefte aan schaalvergroting”, legt Spanjer uit, die destijds zelf een van die vrijwilligers was en nu al vijftien jaar bij Accrete werkt.

De organisatie maakt momenteel een minstens zo grote verandering mee, vindt Spanjer. Het is misschien wel de grootste verandering uit 250 jaar Nederlands onderwijs. De Sluziger juicht die van harte toe. “Kinderen leren het beste door te ontdekken en te kijken hoe ouders iets doen. Die gedachte zie je nu helemaal niet terug in het onderwijs. Langzaam gaan we nu wel die kant op: de kwaliteiten van een kind staan centraal en het onderwijs levert maatwerk.”

Dat is mogelijk dankzij de inzet van ICT. Die bepaalt het leerproces en de leraren zijn veel meer coach geworden. Kinderen zitten meer op basis van ontwikkeling dan leeftijd bij elkaar. “Op onze locatie in Ossenzijl experimenteren we ook met één ruimte. Het oude klaslokaal is daar verdwenen. Ik verwacht dat we over vijf jaar overal op die manier werken. Leraren hebben in de nieuwe situatie veel meer tijd voor kinderen. Bovendien krijgt ieder kind het onderwijs dat bij hen past. Dat is voor iedereen beter. Momenteel is het basisonderwijs eigenlijk afgestemd op havo-niveau. Sommige kinderen raken acht jaar lang gefrustreerd omdat ze niet aan die norm voldoen, terwijl anderen te weinig uitdaging hebben. Met het nieuwe leren is dat verleden tijd.”

Het maatwerk dat Accrete biedt blijkt ook uit de dyslexie groep op De Wijngaard in Zwartsluis. “Ook dat is een proef waarbij we kijken wat de resultaten zijn. We werken al wat langer met zogenoemde plusklassen, waarin kinderen die meer uitdaging nodig hebben een aantal uren samen zitten. Ook dat zijn voorbeelden waaruit blijkt dat het kind meer centraal staat dan het lokaal. Bovendien geven wij al vanaf groep 1 Engelse les en besteden we veel aandacht aan typevaardigheid.”

Een belangrijke verandering vergeleken bij vijftien jaar terug is de opmars van de juffrouw. ‘Meesters’ zijn steeds minder te vinden op de Nederlandse basisscholen, ook bij Accrete. “Bij sommige vestigingen werken alleen dames, terwijl kinderen juist behoefte hebben aan mannelijke en vrouwelijke rolpatronen. Gelukkig neemt de toestroom van mannelijke leerlingen op de Pabo’s wel toe”, aldus Spanjer.

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Jubilerend Accrete werkt aan grootste verandering ooit

  1. Karel schreef:

    Bijzonder Ichthus gesloten op deze heugelijke dag, ivm studiedag leerkrachten.

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500