Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

CJG van Genemuiden naar Hasselt

Geplaatst op: 3 november 2016

Vanaf januari 2017 komt er één centrale toegang voor inwoners van de gemeente Zwartewaterland op het gebied van Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de samenwerking binnen het sociaal domein. Met het centrale loket willen GGD Jeugdgezondheidszorg, Stichting De Kern (Maatschappelijk werk) en de gemeente Zwartewaterland de dienstverlening richting de burgers (van 0 – 100 jaar) verbeteren. De professionals werken samen in het gemeentehuis van Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 te Hasselt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verhuist daarom ook van Genemuiden naar Hasselt.

Vanaf januari 2017 wordt de samenwerking binnen het sociaal domein voortgezet binnen de muren van het gemeentehuis. Zo ontstaat één herkenbaar en laagdrempelig punt waar inwoners hulp en ondersteuning kunnen vragen op het gebied van jeugdzorg, Participatiewet en Wmo. Bij dit centrale loket in het gemeentehuis kunnen inwoners terecht met hulpaanvragen over opvoeding, dag- en vrijetijdsbesteding, werk en inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, persoonlijke verzorging, huishouden en administratie. Inwoners kunnen ook gebruik blijven maken van de gebruikelijke websites, e-mailadressen en telefoonnummers.

Meer kwaliteit

Wethouders Speksnijder (Jeugdzorg) en Knol (Wmo en Participatiewet): “De vragen die wij krijgen worden steeds complexer. Dit vereist een snelle en intensieve samenwerking. We zijn blij dat nu de professionals sociaal domein gaan werken op dezelfde locatie. Dit bevordert de kwaliteit en onze inwoners kunnen beter en sneller geholpen worden. Niet alleen in het gemeentehuis, maar vooral bij de mensen thuis. We gaan hier iedereen nog uitgebreid over informeren.”

CJG onderdeel centraal loket

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is met ingang van 1 januari 2017 ook onderdeel van het centraal loket. Dit betekent dat de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hun werkzaamheden vanuit het gemeentehuis voortzetten. In alle kernen blijft wel een consultatiebureau actief, ook op de locatie Jan van Arkelstraat in Genemuiden.

Informatie en advies

In de bibliotheek komt een informatie en adviespunt. Dit heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De bibliotheek gaat in 2017 aan de slag om een informatie en adviespunt te maken. Hier kan iedereen terecht voor vragen over het sociaal domein. De Wmo-steunpunten in de Schans en De Meente zullen daar gaan verdwijnen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500